Ordninger av to-rørs varmeanlegg for et privat hus

Bak mange installatører og designere er det en synd av fordommer. Eksempelvis vurderer en spesialist en-rørs varmekabel det beste og tilbyr dette alternativet til alle kunder - eiere av private hus. Slike handlinger skyldes ofte personlig eller lav kvalifikasjoner av mesteren. Vi satte oss opp til å objektivt vurdere fordelene og ulempene ved et to-rørs varmesystem, vurdere typer ordninger og gi anbefalinger om valg.

Hvordan virker dobbeltkretsvarmen?

Utformingen av et to-rørsystem innebærer tilførsel og fjerning av kjølevæske fra hver radiator på to separate linjer. Forenklet: innløpet av batteriet er koblet til forsyningsgrenrøret, utgangen til baksiden. På den første rørledningen distribueres det oppvarmede vannet fra kjelen til alle varmeapparater, den andre rørledningen samler det avkjølte kjølevæsken og sender det tilbake til varmergeneratoren.

Eksempel på distribusjon og retur av kjølevæsken fra batteriet på to linjer

Funksjoner av to-krets vannfordeling:

 • Hvis alle elementene i systemet er beregnet riktig, mottar hver radiator et kjølemiddel av samme temperatur;
 • forandring av vannstrømning gjennom ett batteri på grunn av justeringen har liten effekt på driften av nabobrytere;
 • Antall radiatorer på en gren kan nå 40 stk. forutsatt at pumpens ytelse og diameteren av tilførselsrørene gir den estimerte vannstrømmen.

Merk. Figur 40 er tatt på grunnlag av praktisk erfaring i utforming og installasjon av oppvarming i produksjonsverkstedet. I landshytter er så mange apparater ikke koblet til en gren, maksimum - 10 stk. Hvis det er nødvendig å lage utformingen av en fleretasjesbygning, er varmeforsyningsnettet delt inn i flere to-rørskretser.

Bevegelsen av vann gjennom rør og batterier leveres på to måter - naturlig (konveksjon) og tvunget. Det finnes også flere alternativer for tilførsel av kjølevæske, så vi foreslår at du vurderer hver ordning separat.

Dobbeltrør klassisk ledning av lukket type - tilkobling til gulvkoker

Varianter av systemer

Avhengig av vilkårene for å legge rørledninger og videre drift i private hjem, brukes følgende to-rør ordninger:

 1. Tyngdekraft eller tyngdekraften med naturlig sirkulasjon av oppvarmet vann.
 2. Klassisk slutten varmesystem.
 3. Ring med en passerende bevegelse av kjølevæsken, det er også en Tychelman-løkke.
 4. Stråling med individuell fordeling av varme til radiatorer fra fordelingsmanifolden.

Et notat. Ved to-pipe oppvarming kan tilskrives varme gulv. Varmekretser fungerer som batterier. Strømmen spilles av forsyningsrør og kam med blandingsenhet. Ved design er gulvvarme nær oppsamlingsordningen.

Ved selvflytende utførelse opererer systemet uten overdreven trykk, kjølevæsken kontakter atmosfæren gjennom en åpen ekspansjonstank. De resterende 3 varianter av systemene er lukket, opererer under et trykk på 1-2,5 bar og bare med tvungen sirkulasjon av varmt vann. Nå skal vi analysere hver ordning på et bestemt eksempel på et to-etasjers hus.

Gravitasjonsoppvarming

Prinsippet for drift av systemet med den naturlige bevegelsen av kjølevæsken er basert på konveksjonens fenomen - en varm og mindre tett væske har en tendens til å stige i den øvre sone, fortrengt av tyngre kjølelag. Kjelen oppvarmer vannet, som blir lettere og beveger seg opp i røret med en hastighet på 0,1-0,3 m / s, og divergerer dermed langs motorveiene og batteriene.

Avklaring. Det er underforstått at den oppvarmede og avkjølte væsken er innenfor det samme fartøy, i dette tilfelle fungerer oppvarmingsnettet som sådan.

Vi viser egenskapene til to-rør tyngdekraftsystemet av en to-etasjers bygning vist på tegningen:

 1. Metoden for legging av motorveier - horisontal øvre ledninger, stammer fra en felles stigrenner. Den sistnevnte stiger fra kjelen, på det høyeste punktet er en ekspansjonstank som kommuniserer med atmosfæren.
 2. Horisontale seksjoner legges med en minimumslengde på 3 mm per lineær meter. Tilførselen er vippet mot radiatorene, returrøret er mot varmekilden.
 3. Diameterene på rørene økes sammenlignet med trykksystemer, siden de er konstruert for lave strømningshastigheter av vann.

Viktig nyanse. For å oppnå en jevn tyngdekraftstrøm må rør Ø40-50 mm (intern) brukes. Den minste tillatte diameteren på fordelings- og oppsamlingsgrenene - Du25, er plassert i nærheten av de siste batteriene.

I et en-etasjers hus brukes en lignende ordning, men med en enkelt radiatorforbindelse. Tilførselsoverskriften på den øvre ledningen legges på loftet eller under taket, motsatt - over gulvet. Det er umulig å lage de nedre ledningene - kjølevæsken vil strømme inn i batteriene i henhold til loven om kommunikasjonsfartøy, men hastigheten og effektiviteten til oppvarming vil falle til et minimum.

Nåværende tyngdekraften har blitt kombinert takket være installasjon av sirkulasjonspumper. Enheten er montert på bypasset, for ikke å forstyrre strømmen av vann i tilfelle strømbrudd.

Dead-end grener

Det lukkede systemet av denne typen er montert i de aller fleste landshytter og brukes ofte i nye boligblokker. Hvordan ordningen er arrangert:

 1. Et radiatornettverk er en eller flere avgrensede grener. Kjølevæsken sendes til varmeinnretningene på en linje, og returnerer på den andre.
 2. Systemet arbeider med et overtrykk på 1-2 bar. Sirkulasjonen sikres ved hjelp av en pumpe montert i nærheten av kjelen.
 3. Utvidelsen av vannet kompenserer for membrantype tanken plassert i kjele rommet. Innsatspunkt - på rørledningen foran sirkulasjonspumpen (hvis du ser på væskestrømmen).
 4. Luften er blåst ut av nettverket gjennom Mayevskys kraner på batterier og en automatisk ventil innbygget i sikkerhetsenheten til varmeenheten. Det er også en trykkmåler og sikkerhetsventil.
 5. En populær layout er den nedre horisontale, når rørene passerer under de åpne radiatorene.

Merk. Hvis det er nødvendig, legges sluttveiene uten problemer på en lukket måte - i furuene på gulvbelegget bak bakene eller inne i veggene.

Hvis det er nødvendig å distribuere kjølevæsken til 2 vinger i en to-etasjers bygning, er den delt inn i 4 separate grener - skuldre som konvergerer til en felles stut. Det er bemerkelsesverdig at lengden på linjene og den termiske belastningen på skuldrene ikke bør være det samme i det hele tatt - antall batterier og leggingsruten er utformet under hensyntagen til egenskapene til en bestemt bygning.

Grener med forskjellig antall radiatorer balanseres ved å balansere - begrenser strømmen av reguleringsventiler. Ventilene er alltid plassert på batteriet og om nødvendig på skulderen som helhet. Hvordan balansere konturene, les på en annen side av vår ressurs.

Distribusjon i slutten av linjene på de to vingene i en to-etasjers bygning. Varmekilde - vegg mini-kjele rom

Tychelmans ring

Det generelle prinsippet om drift av denne ordningen er identisk med de endelige ledningsnettene, men fordelingsmetoden og retur av kjølevæsken varierer på tre måter:

 1. Hver varmekrets er lukket i en ring.
 2. Metoden for å koble batteriene er som følger: Den første innløpsradiatoren er den siste for returlinjen. Omvendt blir det endelige batteriet på distribusjonslinjen det første for returlinjen.
 3. Vann i begge rørledninger beveger seg i samme retning, derfor går det tekniske navnet på systemet.
Ring trimming alternativet passer når et stort antall oppvarming enheter

Tichelman-løkkeanordningen utgjør en horisontal nedre ledning - lukket under gulvet eller åpent langs veggene. Et annet alternativ: ringen kan gjøres under taket, gjemmer seg bak strøkloftene eller i kjelleren, og rørforbindelser for å ta med varmeovnerne.

Ringenes egenart "ri" er nesten perfekt hydraulisk balanse. Merk: På vei til alle batteriene og tilbake går kjølevæsken i samme avstand. Kretsen er i stand til å gi den nødvendige strømmen av vann til 10 eller flere radiatorer med minimal balanse.

Forfatteren av videoen forklarer godt arbeidet i systemet, men gjør en feil sammenligning. - Korrekt balanserte grener distribuerer varmen ikke verre enn en "tur".

Beam-tilkoblingsmetode

Denne mest avanserte typen to-rørs vannvarmesystem inneholder følgende elementer:

 • varmeovner - konvensjonelle batterier, gulvkonvektorer eller separate konturer av gulvvarme;
 • 2 samlere - tilførsel og retur, utstyrt med strømningsmåler og termostatventiler;
 • individuelle to-rørsforbindelser fra oppsamleren til varmeovner langs korteste vei (under gulv eller tak, i gulvet).

En kollektor installert på en praktisk plassering mottar og returnerer vann til kjelen langs to hovedlinjer. Ved hjelp av portene justeres strømningshastigheten til varmeholderen for hvert batteri. Hvis RTL termohodet eller servo aktuatorer er installert på manifoldventilene, vil det være mulig å justere klimaet automatisk i alle rom og bygninger som helhet.

Fordeler og ulemper med twin-tube kabling

For å gjøre det lettere, kombinerte vi fordelene og ulempene ved alle de ovennevnte systemene i en seksjon. Først lister vi de viktigste positive poengene:

 1. Den eneste fordelen med drift over andre ordninger er uavhengighet fra elektrisitet. Tilstand: Du må hente riktig kjele og strapping uten å koble til husnettet.
 2. Shoulder-systemet (dead end) er et verdig alternativ til "Leningrad" og andre enkeltrør ledninger. De viktigste fordelene er allsidighet og enkelhet, takket være at to-rørs oppvarming av et hus på 100-200 m² lett kan monteres for hånd.
 3. De viktigste trumps av Tichelman-løkken er hydraulisk balanse og muligheten til å gi et stort antall radiatorer med kjølevæske.
 4. Samler ledninger er den beste løsningen for skjult rørlegging og full automatisering av oppvarming.
Den beste måten å skjule rør på er å legge dem under et gulvbelegg.

Merk. De siste 3 ordningene kan enkelt kombineres med lukkede kretser av gulvvarme. Det er ikke alltid tilrådelig å kombinere et gravitasjons radiatornett med oppvarmede gulv - tvungen sirkulasjon i varmekretser er umulig uten strøm.

La oss kort legge merke til de vanlige fordelene ved stråle-, passerings- og blindsystemer:

 • små deler av distribusjon rør;
 • fleksibilitet når det gjelder legging, det vil si linjene kan passere langs forskjellige ruter - i gulvet, langs og inne i veggene, under taket;
 • Forskjellige plast- eller metallrør er egnet for montering: polypropylen, tverrbundet polyetylen, metallplast, kobber og bølgepapp i rustfritt stål;
 • Alle ledninger er godt balansert og termisk regulert.
For å skjule rørlinjene må du kutte sporene i veggen

Vi noterer oss et mindre pluss gravity-ledninger - enkelt å fylle og ventilere uten å bruke ventiler og kraner (selv om det er lettere å laste systemet ut med dem). Vann er langsomt tilført gjennom dysen på det laveste punktet, luften blir gradvis tvunget ut i ekspansjonstanken av åpen type.

Nå om de betydelige manglene:

 1. Ordningen med den naturlige bevegelsen av vann er stor og dyr. Du trenger rør med en innvendig diameter på 25... 50 mm, montert med stor skråning, ideelt - stål. Skjult pakning er svært vanskelig - de fleste elementene vil bli synlige.
 2. Ingen signifikante ulemper ble funnet i installasjonen og driften av dead end-grener. Hvis skuldrene er svært forskjellige i lengde og antall batterier, blir balansen gjenopprettet ved dyp balansering.
 3. Tichelmans ringarmaturer krysser alltid døråpninger. Det er nødvendig å lage omløpssløyfer der luften senere kan akkumuleres.

Husets plan viser at det passerende vannsystemet krysser 2 døråpninger

 • Beam-type ledninger krever økonomiske kostnader for utstyr - manifolds med ventiler og rotametre pluss automatiseringsutstyr. Alternativet er å bygge en kam laget av polypropylen eller bronse tees med egne hender.
 • Supplement. For automatisk regulering av varmeoverføringen av batterier med tyngdekraft, trenger du spesielle radiatorventiler med økt strømningsområde.

  Hvilken ordning er bedre å velge

  Utvalget av ledninger utføres med tanke på mange faktorer - området og antall etasjer i et privat hus, det tildelte budsjettet, tilgjengeligheten av flere systemer, påliteligheten av strømforsyningen og så videre. Vi gir en rekke generelle anbefalinger for å velge:

  1. Hvis du planlegger å samle oppvarmen selv, er det bedre å holde på torørs skuldersystemet. Hun tilgir nykommere mange feil og vil fungere, til tross for feilene.
  2. Med høye krav til interiøret i rommene, ta utgangspunkt i samlerens type ledninger. Du skjuler kammen i veggskapet, du vil sprede motorveiene under screed. I et to- eller tre-etasjes herskapshus er det ønskelig å installere flere kammer - en per etasje.
  3. Hyppige strømbrudd lar deg ikke velge - du må samle en krets med naturlig induksjon av sirkulasjon.
  4. Tichelman-systemet er passende i bygninger med stort areal og antall varmepaneler. Å montere en løkke i små bygninger er ikke praktisk fra et finansielt synspunkt.
  5. For et lite landhus eller bad, perfekt dørlås ledningsutstyr med åpent foring av rørledninger.

  Council. Oppvarming hytter for 2-4 små rom kan ordnes ved hjelp av et enkeltrør horisontal system med lavere ledninger - "Leningrad".

  Hvis hytta er planlagt å bli oppvarmet med radiatorer, varme gulv og varmtvannsberedere, er det nødvendig å vedta en blinddiode eller kollektor ledningsutstyr. Disse to systemene er lett kombinert med annet oppvarmingsutstyr.

  Hvordan beregne rørets diameter

  Når du bygger en dør- og kollektorkabel i et landsted med et areal på opptil 200 m², kan du gjøre uten omhyggelige beregninger. Tverrsnittet av motorveier og ubåter godtar i henhold til anbefalingene:

  • For å kunne levere kjølevæske til radiatorer i en bygning på 100 kvadrater eller mindre, er Du15-rørledningen nok (ytre dimensjon er 20 mm);
  • Tilkoblinger til batterier er laget med en del av DN10 (utvendig diameter 15-16 mm);
  • I et to-etasjers hus på 200 kvadrater, er et distribusjonsstativ laget med en diameter på DN 20-25;
  • Hvis antall radiatorer på gulvet overskrider 5, fordel systemet i flere grener som strekker seg fra ø32 mm stigrøret.

  Council. Ovenfor på eksempler på ordninger settes diametre av motorveier og øyenliner ganske nøyaktig. Denne informasjonen kan brukes i utformingen av oppvarmingsprosjektet i hjemmet.

  Gravitasjons- og ringsystemet er utformet i henhold til beregningene fra intelligente ingeniører. Hvis du vil bestemme tverrsnittet av rørene selv, beregner du først belastningen på oppvarming av hvert rom med hensyn til ventilasjon, og finn ut den nødvendige strømningshastigheten til kjølevæsken ved hjelp av formelen:

  • G er strømningshastigheten til oppvarmet vann i røret som fôrer radiatorene til et bestemt rom (eller gruppe av rom), kg / h;
  • Q er mengden varme som kreves for å varme et gitt rom, W;
  • Δt er den beregnede temperaturforskjellen ved innløpet og i returrøret, ta 20 ° С.

  Et eksempel. For å varme opp andre etasje til en temperatur på +21 ° C, er 6000 W termisk energi nødvendig. Oppvarmingsstativet som går gjennom taket, skal bringe 0,86 x 6000/20 = 258 kg / t varmt vann fra kjeleområdet.

  Å kjenne kjølevannets tidsmessige forbruk er det enkelt å beregne tverrsnittet av innløpsledningen i henhold til formelen:

  • S - området av ønsket tverrsnitt av røret, m²;
  • V - varmtvannsforbruk etter volum, m³ / t;
  • ʋ- kjølevæskestrømningshastighet, m / s.

  Hjelp. Hastigheten til kjølevæsken i trykksystemer med en sirkulasjonspumpe er tatt fra et område på 0,3... 0,7 m / s. Når tyngdekraften flyter, er strømmen langsommere - 0,1... 0,3 m / s.

  Fortsettelse av eksemplet. Den beregnede strømningshastigheten på 86 kg / t blir håndhevet, vi tar vannhastighet på 0,4 m / s. Tverrsnittet av tilførselsrørledningen er 0,258 / 3600 x 0,4 = 0,00018 m2. Vi omberegner tverrsnittet i diameter i henhold til formelen for sirkelområdet, vi får 0,02 m - et Du20-rør (ytre - 25 mm).

  Legg merke til at vi forsømte forskjellen i tetthetene av vann ved forskjellige temperaturer og erstattet massestrømmen i formelen. Feilen er liten, med en håndverk beregning er ganske tillatt.

  Endelig konklusjon

  Øvelse viser at den endelige to-rør-nettverket er egnet for oppvarming de fleste av de gjennomsnittlige boligbyggene. Den tekniske løsningen imponerer med enkelheten og den rimelige kostnaden for installasjonsarbeidet. Samler og tilhørende system vil koste mer - prisen på utstyr og lengden på linjene spiller en rolle. Ta en titt på ordningen med Tichelman-løkken - fordeler rørledninger med samme diameter som løper langs hele omkretsen av bygningen.

  En separat samtale - et system med den naturlige strømmen av vann. Under forholdene med hyppige strømbrudd er det bedre å ikke risikere og ikke jage skjønnheten i interiøret, men å montere ikke-flyktig oppvarming. Høy innledende investering kompenseres av varme og lavt strømforbruk.

  Effektivt oppvarmingssystem: to-pipesystem

  Ved nektelse fra ineffektiv sentral oppvarming til fordel for et individuelt system, kan utleier ha det vanskelig å avgjøre hvilket som er bedre: et enkeltrør eller to-rørs varmesystem. Finn ut hvilken type system er bedre å velge for installasjon, hva er forskjellen mellom disse ledningsdiagrammer og hvor viktig det er.

  Fordeler og ulemper ved ett-rør og to-rørs varmesystemer

  Hovedforskjellen mellom de to varmesystemene er at to-rør-tilkoblingssystemet er mer effektivt i drift på grunn av parallell innretning av to rør, hvorav den ene gir det oppvarmede kjølevæske til radiatoren, og den andre avløser den avkjølte væsken.

  One-pipe system-skjemaet er en seriell type ledninger, i forbindelse med hvilken den første tilkoblede radiatoren mottar maksimal mengde termisk energi, og hver etterfølgende oppvarmer den svakere.

  Effektivitet er imidlertid et viktig, men ikke det eneste kriteriet som kan stole på, og bestemmer seg for å velge en eller annen ordning. Vurder alle fordeler og ulemper med begge alternativene.

  Enkelt rørvarmesystem

  • enkel design og installasjon;
  • materielle besparelser i forbindelse med installasjon av bare én linje;
  • naturlig kjølevæske sirkulasjon på grunn av høyt trykk.
  • kompleks beregning av de termiske og hydrauliske parametrene til nettverket;
  • vanskeligheten med å eliminere feil i designen;
  • alle elementene i nettverket er gjensidig avhengige, i tilfelle feil på en del av nettverket, slutter hele kretsen å fungere
  • antall radiatorer på en stigning er begrenset;
  • Justering av kjølevæsken i et separat batteri er ikke mulig.
  • høyt varmeutslippskoeffisient.

  To-pipe varmesystem

  • muligheten til å installere en termostat på hver radiator;
  • uavhengighet av nettverkselementene;
  • muligheten for å sette inn ekstra batterier i den allerede monterte linjen;
  • Enkel å eliminere feil som er gjort på designstadiet;
  • for å øke volumet av kjølevæske i varmeapparatene trenger ikke å legge til flere deler;
  • ingen restriksjoner på lengden av konturens lengde;
  • varmebæreren med ønsket temperatur tilføres hele rørledningen, uavhengig av varmeparametrene.
  • komplisert kabling i forhold til enkeltrør;
  • høyere forbruk av materialer;
  • installasjon krever mye tid og arbeidskraft.

  Således er et to-rørs varmesystem å foretrekke i alle henseender. Hvorfor nekter eierne av leiligheter og hus det til fordel for en ettrørsordning? Mest sannsynlig skyldes dette høye kostnader ved installasjon og høyt forbruk av materialer som kreves for å legge to veier samtidig. Imidlertid bør man ta hensyn til det faktum at to-pipesystemet innebærer bruk av rør av mindre diameter, som er billigere, slik at den totale kostnaden for arrangementet av to-rør-versjonen ikke vil være mye mer enn en-rør-versjonen.

  Eiere av leiligheter i nye bygninger var heldige: I nye boliger, i motsetning til boligbygg i sovjetiske bygninger, blir stadig mer to-rørs varmeanlegg brukt.

  Typer av to-rørsystemer

  To-rørsystemer er delt inn i typer avhengig av:

  • konturtype (åpen og lukket);
  • Metoden og retningen av vannstrømmen (strømning og dødpunkt);
  • Metoden for å flytte kjølevæsken (med naturlig og tvungen sirkulasjon).

  Systemer med åpne og lukkede kretser

  Det åpen-type to-rørsystemet i urbane leiligheter ble ikke rotet på grunn av den særegne tilknytning til den øvre fordeling av rør, noe som innebærer bruken av en ekspansjonstank. Denne enheten gjør det mulig å kontrollere og fylle oppvarmesystemet med vann, men det er ikke alltid plass i leiligheten for montering av en slik volumetrisk enhet.

  Strøm og dødpunkt

  I et strømningssystem endres ikke retningen av vannstrømmen i tilførsels- og utløpsrøret. Med en blindkrets beveger kjølevæsken i tilførsels- og returrørene i motsatt retning. I et slikt nettverk er bypasser installert, og radiatorer ligger i lukkede områder, noe som gjør det mulig å slå av noen av dem uten å forstyrre oppvarmingen.

  Med naturlig og tvungen sirkulasjon

  For naturlig sirkulasjon av vann legges rør med en obligatorisk skråning, en ekspansjonstank er installert på toppen av systemet. Tvinget sirkulasjon utføres av pumpen som er installert i returrøret. Et slikt system krever tilstedeværelse av ventilasjonsventiler eller Mayevsky-kraner.

  Komponenter av et to-rørs individuelt varmesystem

  To-rør-nettverket av individuell oppvarming for en leilighet inneholder følgende elementer:

  • oppvarming kjele;
  • termostatiske radiatorventiler;
  • automatisk lufteventil;
  • balanseringsanordning;
  • rør og beslag;
  • radiatoren;
  • ventiler og kraner;
  • ekspansjonstank;
  • filter;
  • temperaturmåler;
  • sirkulasjonspumpe (om nødvendig);
  • sikkerhetsventiler.

  Installasjon av et to-rørs varmesystem med topp- og bunnledninger

  To-pipesystemet har variasjoner i henhold til installasjonsskjemaet. De mest brukte topp- og bunntypene ledninger.

  Topp ledninger

  Plassering av toppledninger innebærer installasjonsarbeid for å fikse oppvarmesystemet under taket på rommet. Batteriene som er installert på steder hvor kulde luft akkumuleres (vinduåpninger, balkongdører) er matet av grener som kommer fra hovedrørledningen. Væske kommer inn i den nedre delen av rørledningen, som omdirigeres, og har tid til å kjøle seg ned under sirkulasjonsprosessen. Et slikt system er egnet for store lokaler, i en-roms eller to-roms leiligheter er det ikke anbefalt å installere oppvarming med øvre ledninger, siden det er økonomisk og ur designmessig synspunkt ulønnsomt for eieren.

  Installasjonen av varmekretsen med den øvre horisontale ledningen utføres som følger:

  1. Hjørnebeslaget som kreves for å koble pipet peker oppover, er montert på kjelenes utløp.
  2. Ved hjelp av tees og hjørner produserer en horisontal installasjon av den øvre linjen: teene er installert over batteriet, hjørnene - på sidene.
  3. Den siste fasen av montering av den øvre horisontale linjen er installasjon av tees med grenrør på batteriet, suppleret med en avstengningsventil.
  4. På nedre grenen er utløpsenderne forbundet med den felles returlinjen, på stedet hvor leveringspumpestasjonen (sirkulasjonspumpe) er installert.

  Nedre ledninger

  I nettverket med nedre ledninger er dreneringskanaler og varmeoverføringsrør installert. Overlegenheten til den nedre monteringsskjema er uttrykt i følgende:

  • Oppvarmingsrør finnes i den nedre, knapt synlige delen av rommet, noe som gir flere muligheter for gjennomføring av ulike designprosjekter.
  • Minimum forbruk av rør: alt installasjonsarbeid utføres på nesten samme nivå. Koblingspunktet og radiatormunnstykkene befinner seg kort avstand fra hverandre.
  • På grunn av ordningens enkelhet vil installasjon av et slikt system være mulig selv for en ikke-profesjonell.

  Det er viktig! Bunnledninger er kun montert dersom sirkulasjonen av kjølevæsken blir tvunget, ellers vil vannet ikke bevege seg gjennom varmeledningene. Denne ordningen gjelder kun i byleiligheter eller enkeltbyggede bygninger.

  En av ulempene ved ordningen er kompleksiteten av justering og balansering, men enkel installasjon og pålitelighet i drift dekker disse ulempene.

  1. Installasjonsarbeidet begynner med et grenrør fra kjeledysene ved hjelp av en vinkelmontering nedover.
  2. Fordeling utføres på gulvnivå langs veggen ved hjelp av to rør med samme diameter. En av dem kobler kjelenes rør til inngangen til batteriet, den andre blir matet til mottaksledningen.
  3. Tilkoblinger av radiatorer med rør utføres ved bruk av tees.
  4. Overspenningsbeholderen er plassert på det høyeste punktet av tilførselsrøret.
  5. Enden av utløpsrøret er koblet til sirkulasjonspumpen, selve pumpen ligger ved inngangen til oppvarmingstanken.

  To-pipe varmesystem - diagrammer og enhetsalternativer i et privat hus, fordeler og ulemper

  Til dags dato finnes det en rekke måter å organisere systemer på, hvorav oppvarming av to vinger med en pumpe har blitt veldig populær. Apparatet er produsert i henhold til prinsippet om effektivt vedlikehold med minimalt varmetap. To-rørs varmesystemet har blitt spesielt etterspurt i en-etasjes, fleretasjes og private hus, hvor forbindelsen gir deg muligheten til å oppnå alle nødvendige forhold for komfortabel opphold.

  Hva er et to-rørs varmesystem

  To-pipe oppvarming er brukt de siste årene mer og mer, og dette til tross for at installering av en-pipe-versjonskostnader som regel mye billigere. Denne modellen gir muligheten til å justere temperaturen i hvert rom i en boligbygning etter ønske, fordi For dette er det gitt en spesiell reguleringsventil. Med hensyn til enrørs-ordningen, i motsetning til to-rør-en, passerer kjølevæsken under sirkulasjon helt alle radiatorer.

  Når det gjelder modellen på to rør, leveres hvert rør til hver radiator, utformet for å tømme kjølevæsken. Og returrørledningen samles fra hvert batteri i en separat krets, hvis funksjon er å levere den avkjølte bæreren tilbake til strøm- eller veggkjelen. Denne kretsen (naturlig / tvungen sirkulasjon) kalles returlinjen, og det ble spesielt populært i boligblokker når det blir nødvendig å varme alle gulvene med en enkelt kjele.

  verdighet

  Dobbelkrets oppvarming, til tross for høyere installasjonskostnad sammenlignet med noen andre analoger, passer for gjenstander med hvilken som helst konfigurasjon og antall etasjer - dette er en svært viktig fordel. I tillegg har kjølevæsken som kommer inn i alle varmeinnretninger en identisk temperatur, noe som gir mulighet for jevn oppvarming av alle rom.

  De resterende fordelene ved et to-rørs varmesystem er muligheten til å installere spesielle termostater på radiatorer, og at feilen på en av enhetene på ingen måte vil påvirke de andre. I tillegg, ved å installere ventiler på hvert batteri, kan du redusere vannforbruket, noe som er et stort pluss for familiens budsjett.

  mangler

  Ovennevnte system har en betydelig ulempe, som er at alle dens komponenter og deres installasjon er mye dyrere enn organisasjonen av en en-pipe-modell. Det viser seg at det ikke er rimelig for alle innbyggere. Andre ulemper ved to-rørs varmeanlegg er vanskeligheten med installasjon og det store antall rør og spesielle tilkoblingselementer.

  Diagram over to-rørs varmesystem

  Som nevnt ovenfor er en lignende måte å organisere et varmesystem forskjellig fra andre muligheter i en mer komplisert arkitektur. Ordningen med dobbeltkretsoppvarming er et par kretser av lukket type. En av dem tjener til å levere oppvarmet kjølevæske til batteriene, den andre - for å sende den brukte, dvs. den avkjølte væske tilbake for oppvarming. Anvendelsen av denne metoden på en bestemt gjenstand er mer avhengig av kjelenes kraft.

  Dødelagt varmesystem

  I denne utførelsesformen er strømningsretningen av oppvarmet vann og returflyten flerdireksjonell. To-pipe-enden varmesystem involverer installasjon av batterier, som hver har et identisk antall seksjoner. For å balansere systemet med denne bevegelsen av oppvarmet vann, må ventilen som er installert på den første radiatoren, festes med stor kraft for å gi avstengning.

  Passerer varmesystem

  Denne ordningen er forskjellig kalt Tichelman-løkken. Tilknyttet to-rørs varmesystem eller bare en tur er lettere å balansere og justere, spesielt hvis linjen er veldig lang. Med denne metoden for å organisere et varmesystem krever hvert batteri installasjon av en nåleventil eller en enhet som en termostatventil.

  Horisontalt oppvarmingssystem

  Det finnes også en slik form som et to-rørs horisontalt varmesystem, som har funnet bred anvendelse i en- og to-etasjers hus. Den brukes også i hus med kjeller, hvor du enkelt kan plassere nødvendige kommunikasjonsnett og tilbehør. Ved bruk av slike ledninger kan installasjon av matrøret gjøres under radiatorene eller på samme nivå med dem. Men en slik ordning har ulempen med hyppige flytrafikk. For å bli kvitt dem, er det nødvendig å installere Mayevsky kraner på hver enhet.

  Vertikalt varmesystem

  Ordningen av denne typen brukes hyppigere i boliger med 2-3 etasjer eller mer. Men for sin organisasjon krever et stort antall rør. Det skal bemerkes at det vertikale torørvarmesystemet har en så betydelig fordel som evnen til automatisk å fjerne luft som går gjennom dreneringsventilen eller ekspansjonstanken. Hvis sistnevnte er installert på loftet, må dette rommet varmes opp. Generelt blir temperaturfordelingen over oppvarmingsanordningene jevnt utført med dette skjemaet.

  Doble rørsystem med lavere ledninger

  Hvis du bestemmer deg for å velge denne ordningen, merk at det kan være en samler eller med parallelle monterte radiatorer. Ordningen med et to-rørs varmesystem med den nedre ledningen av den første typen: fra samleren til hvert batteri er det to rørledninger, som er tilførsel og utladning. En slik modell med lavere ledninger har følgende fordeler:

  • installasjon av ventiler utføres i samme rom;
  • høy effektivitet;
  • muligheten for installasjon i det fremdeles uferdige objektet;
  • Overlapping og justering er enkelt og enkelt;
  • evnen til å deaktivere toppetasjen dersom ingen bor der.

  To-rørs varmesystem med toppledninger

  Lukket to-rørs varmesystem med øvre ledninger brukes i større grad på grunn av det faktum at det er blottet for luftpropper og har høy vannhastighet. Før du tar en beregning, installer et filter, finn et bilde med en detaljert beskrivelse av skjemaet.

  • unaesthetic utseende av rommet på grunn av åpen kommunikasjon;
  • høyt forbruk av rør og nødvendige materialer;
  • fremveksten av problemer knyttet til plasseringen av tanken;
  • rommene ligger i andre etasje får varme litt bedre;
  • umuligheten av plassering i rom med store opptak;
  • ekstra kostnader forbundet med dekorasjonen, som skal gjemme røret.

  Tilkobling av radiatorer med to-rørsystem

  Installasjonsarbeid knyttet til installasjon av varmekretsoppvarming inkluderer flere trinn. Så er ledningsdiagrammet til radiatorer med et to-rørsystem som følger:

  1. I første fase er kjelen installert, for hvilken et spesielt sted er tilberedt, for eksempel et kjellerrom.
  2. Deretter er det installerte utstyret koblet til en ekspansjonstank montert på loftet.
  3. Deretter til hvert radiatorbatteri fra samleren er et rør for å flytte kjølevæsken.
  4. På neste stadium utføres rør for oppvarmet vann igjen fra hver radiator, noe som gir dem varmen.
  5. Av alle returrørene blir det laget en enkelt sløyfe, som deretter kobles til kjelen.

  Hvis en sirkulerende type pumpe brukes i et slikt løpesystem, installeres det direkte i returløkken. Faktum er at utformingen av pumper består av forskjellige mansjetter og tetninger, som er laget av gummi, som ikke tåler høye temperaturer. Dette fullfører installasjonsarbeidet.

  Alt om to-rørs varmeanlegg

  Et to-rørs varmesystem er mer komplekst enn et enkeltrørs varmesystem, og antall materialer som kreves for installasjon er mye større. Likevel er det 2-pipe varmesystemet som er mer populært. Fra navnet følger at det bruker to kretser. Man tjener til å levere det varme kjølevæsken til radiatorene, og den andre tar kjølevæsken tilbake. En slik enhet er anvendelig for alle typer strukturer, så lenge utformingen tillater installasjonen av denne strukturen.

  Styrker og svakheter

  Etterspørselen etter et dobbeltkretsvarmesystem forklares av tilstedeværelsen av en rekke betydelige fordeler. Først og fremst er det foretrukket å enkeltkretsen, siden i det siste mister kjølevæsken en betydelig del av varmen før den kommer inn i radiatorene. I tillegg er dobbeltkretsdesignen mer allsidig og egnet for hus av forskjellige høyder.

  Ulempen med et to-rørsystem er dets høye pris. Imidlertid tror mange mennesker feilaktig at tilstedeværelsen av 2 kretser innebærer bruk av et dobbelt antall rør, og kostnaden ved et slikt system er dobbelt så mye som et enkelt rør. Faktum er at for rør med en rør er det nødvendig å ta rør med stor diameter. Dette sikrer normal sirkulasjon av kjølevæsken i rørledningen, og dermed effektiv drift av et slikt design. Fordelen med to-røret er at den for sin installasjon tar rør av mindre diameter, som er betydelig billigere. Følgelig brukes ytterligere elementer (pumper, ventiler, etc.) med mindre diameter, noe som også reduserer kostnadene ved konstruksjon noe.

  Applikasjonseksempel

  Et av stedene hvor to-rørsoppvarming vil være veldig passende, er garasjen. Dette er et arbeidsrom, fordi det ikke er behov for konstant oppvarming. I tillegg er et to-rørs varmesystem med egne hender en veldig god idé. Installasjon i garasjen til et slikt system er ikke nødvendig, men det vil ikke være overflødig, siden det er veldig vanskelig å jobbe her om vinteren: motoren starter ikke, oljen fryser, og det er ubehagelig å bare jobbe med hendene. To-pipe varmesystemet gir ganske akseptable forhold for å holde seg innendørs.

  Varianter av to-rørsystemer for oppvarming

  Det er flere kriterier ved hvilke slike varmestrukturer kan klassifiseres.

  Åpent og lukket

  Lukkede systemer involverer bruk av en overspenningsbeholder med membran. De kan operere ved forhøyet trykk. I stedet for vanligt vann i lukkede systemer kan etylenglykolbaserte kjølevæsker brukes, som ikke fryser ved lave temperaturer (opptil 40 ° C under null). Bilister vet at slike væsker kalles "frostvæske".

  1. Varmekoker; 2. Sikkerhetsgruppe; 3. Overtrykksavlastningsventil; 4. radiator; 5. Returrør; 6. Ekspansjonstank; 7. Ventilen; 8. Avløpsventil; 9. Sirkulasjonspumpe; 10. Trykkmåler; 11. Sminkeventil.

  Et åpent system er preget av at ekspansjonstanken må installeres strengt på det høyeste punktet av enheten. Det er nødvendig å tilveiebringe et rør for luft og et grenrør gjennom hvilket overskytende vann dreneres fra systemet. Også gjennom det kan du ta varmt vann til husholdningsbehov. Imidlertid krever denne bruken av tanken en automatisk matdesign og eliminerer muligheten for å bruke tilsetningsstoffer og tilsetningsstoffer.

  1. Varmekoker; 2. Sirkulasjonspumpe; 3. Oppvarming enheter; 4. Differensial ventil; 5. Stoppeventiler; 6. Ekspansjonstank.

  Horisontal og vertikal

  Disse artene er forskjellige i stedet for hovedrørledningen. Det tjener til å koble alle elementene i strukturen. Både horisontale og vertikale systemer har sine egne fordeler og ulemper. Imidlertid viser begge dem god varmeoverføring og hydraulisk stabilitet.

  Den to-rørs horisontale oppvarmingsdesign er funnet i en-etasjers bygninger, og den vertikale - i høyhus. Det er mer komplekst og dermed dyrere. Her brukes vertikale stigerør, til hvilke varmeelementer er koblet på hver etasje. Fordelen med vertikale systemer er at de som regel ikke forårsaker luftpropper, fordi luften går gjennom rørene opp til ekspansjonstanken.

  Systemer med tvungen og naturlig sirkulasjon

  Slike arter er forskjellige i det for det første, det er en elektrisk pumpe som fører til at kjølevæsken beveger seg, og for det andre skjer sirkulasjonen i seg selv, og adlyder fysiske lover. Minus designene med pumpen er at de avhenger av tilgjengeligheten av elektrisitet. For små rom er det ikke noe spesielt punkt i tvangssystemer, bortsett fra at huset vil varme opp raskere. For større områder vil slike konstruksjoner være berettiget.

  For å velge riktig type sirkulasjon, er det nødvendig å vurdere hvilken type rørlayout som brukes: øvre eller nedre.

  Systemet med toppledninger innebærer leggingen av rørledningen under taket av bygningen. Dette gir et høytrykks kjølevæske, slik at det passerer godt gjennom radiatorene, noe som betyr at bruk av pumpen vil være unødvendig. Slike enheter ser mer estetisk ut, rørene øverst kan skjules med dekorative elementer. Imidlertid må en membrantank installeres i dette systemet, noe som medfører ekstra kostnader. Det er mulig å installere en åpen cistern, men den må være på det høyeste punktet av systemet, det vil si på loftet. I dette tilfellet må tanken være isolert.

  Nedre ledninger innebærer installasjon av rørledningen like under vinduskarmen. I dette tilfellet kan du installere en åpen ekspansjonstank hvor som helst i rommet litt over røret og radiatorene. Men uten en pumpe i dette designet er ikke nok. I tillegg oppstår det vanskeligheter hvis røret må passere ved døråpningen. Deretter må du la den ligge rundt omkretsen av døren eller lage 2 separate vinger i konturens struktur.

  Deadlock og passerer

  I et blindsystem er kjølevæsken varm og avkjølt i forskjellige retninger. I det tilhørende systemet, utformet i henhold til ordningen (loop) av "Tichelman", går begge strømmer i samme retning. Forskjellen mellom disse typene i enkelhet av balansering. Hvis ved bruk av radiatorer med like mange seksjoner, i seg selv er allerede balansert, må en termostatventil eller nålventil installeres i en blindestang for hver radiator.

  Hvis Tichelman-systemet bruker radiatorer med ulik antall seksjoner, krever det også installasjon av ventiler eller ventiler. Men selv i dette tilfellet er denne designen lettere balansert. Dette er spesielt merkbart i utvidede varmesystemer.

  Utvalg av rørdiameter

  Valget av rørseksjon må utføres på grunnlag av volumet av kjølevæske, som skal foregå per tidsenhet. Han avhenger i sin tur av den termiske kraften som kreves for oppvarming av rommet.

  I våre beregninger vil vi gå videre fra det faktum at størrelsen på varmetap er kjent, og det er en numerisk verdi av varme som er nødvendig for oppvarming.

  Begynn beregninger med den endelige, det vil si den lengste radiatoren i systemet. For å beregne kjølevæskestrømningen for et rom trenger vi formelen:

  G = 3600 × Q / (c × At), hvor:

  • G - vannforbruk for romoppvarming (kg / t);
  • Q - termisk kraft som kreves for oppvarming (kW);
  • c er varmekapasiteten til vann (4.187 kJ / kg × ° C);
  • Δt er temperaturforskjellen mellom det varme og avkjølte kjølevæsken, antas å være 20 ° C.

  For eksempel er det kjent at termisk effekt for oppvarming av et rom er 3 kW. Så vil vannforbruket være:
  3600 × 3 / (4.187 × 20) = 129 kg / t, det vil si ca 0,127 cu. m vann per time.

  For at vannoppvarming skal balanseres så nøyaktig som mulig, er det nødvendig å bestemme rørets tverrsnitt. For dette bruker vi formelen:

  S = GV / (3600 × v), hvor:

  • S er rørets tverrsnittsareal (m2);
  • GV - volumetrisk vannstrømning (m3 / h);
  • v - hastigheten på vannbevegelsen ligger i området 0,3-0,7 m / s.

  Hvis systemet bruker naturlig sirkulasjon, vil hastigheten være minimal - 0,3 m / s. Men i det vurderte eksemplet tar vi gjennomsnittsverdien - 0,5 m / s. I henhold til denne formelen beregner vi tverrsnittsarealet, og basert på det - rørets indre diameter. Det blir 0,1 m. Vi velger et polypropylenrør med nærmeste større diameter. Dette produktet har en innvendig diameter på 15 mm.

  Deretter går vi til neste rom, beregner kjølevæskestrømningen for det, oppsummerer strømningshastigheten for det beregnede rommet og bestemmer rørdiameteren. Og så videre til kjelen selv.

  Systeminstallasjon

  Ved installasjon av et design er det nødvendig å følge visse regler:

  • ethvert to-rørsystem omfatter 2 kretser: den øvre tjener til å forsyne det varme kjølevæsken til radiatorene, den nedre - for å tømme den avkjølte;
  • rørledningen må ha en liten tilbøyelighet til den endelige radiatoren;
  • rør av begge kretsene må være parallelle;
  • Sentralstigerøret må isoleres for å forhindre varmetap når kjølevæsken leveres.
  • I reversible to-rørsystemer er det nødvendig å tilveiebringe flere kraner ved hjelp av hvilket vann kan dreneres fra enheten. Dette kan være nødvendig for reparasjonsarbeid;
  • utformingen av rørledningen skal gi minst mulig antall vinkler;
  • Ekspansjonstanken må installeres på det høyeste punktet av systemet;
  • Diameter av rør, kraner, sgonov, forbindelser må samsvare;
  • Ved installering av rørledningen fra tunge stålrør, må spesielle festemidler installeres for å støtte dem. Maksimal avstand mellom dem er 1,2 m.

  Hvordan lage riktig tilkobling av radiatorer, som vil sikre de mest komfortable forholdene i leiligheten? Når du installerer to-rørs varmeanlegg, må du følge følgende rekkefølge:

  1. Den sentrale riseren til varmesystemet blir omledt fra varmekjelen.
  2. På det høyeste punktet slutter den sentrale riser med en overspenningsbeholder.
  3. Derfra fortynnes rørene gjennom hele bygningen, som gir varmt kjølevæske til radiatorene.
  4. For å avlede kjølevannet fra radiatorene med oppvarming med en to-rørs struktur, legges et parallelt tilførselsrør. Den må kobles til bunnen av varmekjelen.
  5. For systemer med tvungen sirkulasjon av kjølevæske, skal det leveres en elektrisk pumpe. Den kan installeres på et hvilket som helst praktisk tidspunkt. Ofte er det montert i nærheten av kjelen, nær inngangs- eller utgangsstedet.

  Koble til en radiator er ikke en så vanskelig prosess, hvis du nærmer deg dette problemet nøye.

  To-rørs varmesystem av et privat hus: Enhetsdiagrammer + Oversikt over fordeler

  Gir varme i huset - den viktigste oppgaven for eieren. Det kan løses på ulike måter, men ifølge statistikk oppvarmes de fleste bygninger i vårt land ved hjelp av et vannvarmesystem.

  At den er den mest effektive og praktiske i forholdsvis tøffe klimatiske forhold. Det to-rørs varmeanlegget til et privat hus regnes som en av sine mest ettertraktede varianter.

  Two-pipe system: hva er det

  Et hvilket som helst varmesystem med varmeoverføringsvæske inkluderer en lukket krets som forbinder radiatorer som oppvarmer rommet, og en kjele som varmer varmeoverføringsvæsken.

  Alt skjer som følger: Væsken, som beveger seg gjennom varmeveksleren til varmeapparatet, oppvarmes til høy temperatur, hvorpå den kommer inn i radiatorene, hvorav antallet bestemmes av bygningens behov.

  Her gir væsken av varme til luften og avkjøles gradvis. Deretter går det tilbake til varmeveksleren til varmeapparatet og syklusopptakene. Så enkelt som mulig finner sirkulasjonen sted i et ett-rørsystem, hvor bare ett rør passer inn i hvert batteri. Imidlertid vil hvert neste batteri motta kjølevæsken, frigitt fra den forrige, og derfor mer kaldt.

  For å løse denne betydelige mangelen ble det utviklet et mer komplekst to-rørsystem. I denne utførelsen er to rør forbundet med hver radiator:

  • Den første er tilførselen, gjennom hvilken kjølevæsken kommer inn i batteriet.
  • Den andre er en avledere, eller som herrene sier, "returrør", der den avkjølte væsken forlater enheten.

  Således er hver radiator utstyrt med en individuell justerbar kjølemiddelstrøm, som gjør det mulig å ordne oppvarming så effektivt som mulig.

  Hvorfor velge et slikt system

  To-rørsvannoppvarming erstatter gradvis de tradisjonelle enrørskonstruksjonene, da fordelene er åpenbare og svært viktige:

  • Hver radiator som er inkludert i systemet mottar et kjølemiddel med en viss temperatur, og for alle er det det samme.
  • Evne til å foreta justeringer for hvert batteri. Hvis ønskelig, kan eieren sette en termostat på hver av varmeenhetene, noe som vil tillate ham å få ønsket temperatur i rommet. I så fall forblir varmeoverføringen av de gjenværende radiatorene i bygningen den samme.
  • Relativt lite trykkfall i systemet. Dette gjør det mulig å bruke til bruk i systemet en økonomisk sirkulasjonspumpe med relativt lav effekt.
  • Hvis en eller flere radiatorer bryter ned, kan systemet fortsette sitt arbeid. Tilstedeværelsen av ventiler på tilførselsrørene gjør det mulig å reparere og installere arbeid uten å stoppe det.
  • Mulighet for installasjon i en bygning av et hvilket som helst antall etasjer og område. Det vil bare være nødvendig å velge den best passende typen to-rørsystem.

  Ulempene ved slike systemer inkluderer vanligvis installasjonens kompleksitet og større, sammenlignet med en-rørstrukturer, kostnad. Dette skyldes det dobbelte antallet rør som må installeres.

  Imidlertid er det nødvendig å ta hensyn til at for å arrangere et rør med to rørsystemer og komponenter med liten diameter brukes, noe som gir en viss kostnadsbesparelse. Som et resultat er kostnaden for systemet ikke mye høyere enn for en enkeltrørs-motpart, og samtidig gir det mange flere fordeler.

  Varianter av to-rørsystemet

  To-rørstrukturen er preget av mange varianter, som kan klassifiseres etter ulike egenskaper. Vurder de viktigste.

  Åpne oppvarming layout

  Ethvert hydraulisk varmesystem er en lukket krets, som inkluderer en ekspansjonstank. Dette elementet er nødvendig når varmevæsken øker i volum. For åpen ledning velges en tank som gjør at væsken kan kommunisere med atmosfæren. I dette tilfellet fordamper sin del uunngåelig, noe som fører til behovet for kontinuerlig å overvåke nivået.

  Dette er en veldig viktig nyanse, som må behandles meget ansvarlig. Et utilstrekkelig væskenivå i systemet fører til kokingen av kjelen og feilen. I tillegg antar et åpent system at bare vann brukes som kjølevæske. Mer praktisk i denne forbindelse danner forbindelser av glykoler eller antifreezes, når de fordampes, giftige damper, og brukes derfor kun i lukkede konstruksjoner.

  To-pipe varmesystem av et privat hus: enhet, typer systemer, ordninger, layout, ledninger, installasjon og oppstart av systemet (Foto Video) + Anmeldelser

  Å løse problemet med autonom varmeforsyning, private utviklere, foretrekker i de fleste tilfeller den klassiske vannvarmen i form av et to-rørs varmesystem hjemme. Den er egnet for bruk i vanskelige klima, sparer energi, hvis du installerer utstyr for automatisk å justere temperaturen i lokalene.

  Innholdet i denne artikkelen

  Operasjonsprinsipp

  To-pipe varmesystem

  Varmevarmervarmesystemet fungerer som følger: Varmebæreren (vann eller frostvæske) oppvarmes i kjelen og går inn i tilførselskretsen. Passerer gjennom radiatorene, gir væsken varme til varmeenhetene, avkjøles gradvis og returnerer til kjelen langs returkretsen. Syklusen gjentas mange ganger og kontinuerlig, på grunn av hvilken radiatorene oppvarmer rommet til en behagelig temperatur.

  To-pipe varmesystem

  I den enkleste versjonen er det montert ett rørsystem - radiatorer er koblet i serie til en krets, og varmebæreren passerer gjennom hele volumet, en etter en, gjennom alle varmeinnretningene før de returneres til kjelen. Dette alternativet er kun egnet for små hus, fordi hver etterfølgende radiator varmes opp mindre og mindre - henholdsvis, og dens varmeoverføring faller.

  Temperaturregulator for radiator

  To-pipesystemet er mer komplisert, men mange ganger mer effektivt. Det generelle prinsippet om dets drift er som følger: radiatorer er koblet parallelt til to separate kretser - tilførsel og retur.

  Systemtype

  I designfasen av et autonomt radiatoranlegg er det viktig å velge type ekspansjonstank - dette påvirker systemets funksjonalitet, funksjoner ved oppstilling og vedlikehold, valg av varmeinnretninger.

  To-pipe varmesystem

  Ekspansjonstanken er en obligatorisk egenskap for et autonomt varmesystem, som gjør det mulig å kompensere for termisk ekspansjon av væsken i en lukket sløyfe. Uten dette elementet, når kjølevæsken oppvarmes, vil rørene sprekke på grunn av en økning i trykk.

  Åpent system

  Ordning med åpen ekspansjonstank

  I dette tilfellet er ekspansjonstanken en upresset beholder (vanligvis med et lokk) som må installeres på toppen av løkken. Elementet er oftest montert på loftet i huset eller på taket. Siden væsken gradvis fordampes, er det nødvendig å regelmessig kontrollere nivået og helle det fra en beholder eller et spesielt montert trykk. Med mangel på vann i systemet kan kjølevæsken overopphetes og koke.

  Åpne utvidelsestank

  Bruke en åpen ekspansjonstank:

  • gjør det umulig å bruke frostvæske i stedet for vann, da det fordampes, frigives helsefarlige stoffer
  • begrenser valget av varme radiatorer - det anbefales ikke å bruke stål, siden oksygen fritt trer inn i kjølevæsken, noe som bidrar til rask metallkorrosjon

  Lukket system

  To-rør lukket varmesystem

  Ekspansjonstanken for et lukket system er en beholder med en elastisk membran inni. Kjølevæsken ekspanderer, tvinge membranen til å strekke seg - mens luften komprimeres i den gjenværende delen av den forseglede tanken. Når væsken avkjøler, returnerer membranen sin form.

  Dette designet kompenserer effektivt for en kraftig økning eller reduksjon i trykk i kretsen. Dette forhindrer at utstyret svikter, forlenger levetiden.

  Membranutvidelsestank

  Ved å installere en membran ekspansjonstank øker kostnaden til varmesystemet, men gjør den mer pålitelig, praktisk og effektiv. En slik tank kan monteres på et passende sted, det krever ikke konstant revideringer, slik at du kan velge hvilken som helst radiator og type kjølevæske - vann eller frostvæske. Bruk av frostvæske gjør det mulig å ikke være redd for rørfrysing hvis kjelen slutter å virke i kaldt vær.

  Naturlig og tvungen sirkulasjon

  I henhold til metoden for væskestrømning inne i varmekretsen, er to typer to-rørsystemer skilt ut:

  Funksjoner av funksjon

  Systemer med naturlig sirkulasjon (tyngdekraften) brukes mindre og mindre. Deres fordel er ikke-volatilitet, fravær av flytrafikk og holdbarhet - det er ingen elementer og mekanismer som er utsatt for rask slitasje. Samtidig er det vanskeligheter med utformingen, valget av hellingsvinkel for rørene og deres seksjon. For å sikre høyest mulig hastighet på kjølevæsken, endres rørets tverrsnitt som avstanden fra kjelen.

  Tvunget sirkulasjon er et moderne valg, en sirkulasjonspumpe gjør det mulig å varme opp alle radiatorer effektivt og jevnt på grunn av kjølevannets høye hastighet. Av samme grunn blir det brukt minst energi på oppvarming av en avkjølt væske - temperaturforskjellen i tilførsels- og returkretsene er liten.

  I tillegg er det enklere å designe og legge rørledningen - du trenger ikke å beregne og nøye observere installasjonsvinkelen på rørene under installasjonen. Rør med mindre diameter brukes sammenliknet med tyngdekraftsystemer, og dette reduserer kostnadene.

  Ulempene ved et varmesystem med tvungen sirkulasjon inkluderer avhengigheten av strømforsyning, kostnaden ved å kjøpe en pumpe og beslag som er nødvendig for driften.

  ordning

  Oppsettet er:

  Ved horisontal utforming er det viktig å sørge for montering av Mayevsky kraner på hvert batteri, da det med slike ledningsdiagram i rørledningen ofte dannes luftplugger. Vertikal utforming bidrar til opphopning av luft i de øvre punktene av stigerørene, slik at luftstikkene ikke forstyrrer oppvarmingen. Ved installasjon av vertikal layout er det dyrere fordi det krever mer materiale.

  ordning

  Ved utforming av et skjema for tilkobling av radiatorer i et horisontalt oppsett, er det nødvendig å velge mellom øvre og nedre ledninger. Dette påvirker:

  • på plassering av ekspansjonstanken
  • på estetikk av lokalene
  • på effektiviteten av systemet og dets tendens til lufting

  Topp ledninger

  Tilførselsrøret er montert på toppen av rommet, returkretsen er så lav som mulig, inkludert gulvet. Høyde øker trykket, noe som først og fremst er viktig for et system med naturlig sirkulasjon.

  I dette tilfellet bør ekspansjonstanken monteres så høyt som mulig - under taket i overetasjen, i taket eller på loftet. I sistnevnte tilfelle bør vi ikke glemme isolasjon av tanken, ellers vil kjølevæsken raskt avkjøle og fordampe.

  Rørene i forsyningskonturen, plassert under taket eller under vinduene, dekorerer ikke interiøret, det er et stort antall komponenter som kreves for installasjon av rørledningen. Men disse ulemper kompenseres av fravær av flytrafikk.

  Nedre ledninger

  Installasjon av forsynings- og returrør langs gulvet gjør det mulig å skjule kommunikasjon så mye som mulig. Det er lov å legge rørledningen inne i veggene, i gulvet, bak sokkelen, men selv med et åpent rørsystem, passer varmeanlegget godt med interiøret.

  Bunnledninger er fullt egnet for systemer med tvungen sirkulasjon og membran ekspansjonstank. Ellers vil det være nødvendig å fjerne luftplugger daglig som hindrer kjølevæskens bevegelse, eller å montere et omfangsrikt system med luftledninger som vil bidra til å fjerne den akkumulerte luften gjennom ekspansjonstanken av åpen type.

  Passering og stråle

  Tilknyttet ledninger (nedre og øvre) kalles mulighet for montering av kretser, når radiatorer er koblet ved hjelp av kraner direkte til tilførsels- og returrørene.

  Beam kabling (bunn) er forskjellig fordi hver oppvarming enhet er koblet til samlerne av forsyning og returkretser. I dette tilfellet plasseres alle systemstyringsenheter på samlerens knutepunkt.

  Tilkobling av radiatorer

  Radiatorbunnforbindelse

  Varmeoverføring av varmeinnretninger avhenger i stor grad av prinsippet om deres tilkobling til rørledningen. Radiatorene med bunnforbindelsen er utstyrt med to tilkoblinger for innløp og utløp av kjølevæsken, men batteriene med sidekobling har to par hull for installasjon av rørledningen, slik at det er mulig å velge.

  1. Diagonal toveisforbindelse, feed fra oven. Det beste alternativet, siden kjølevæsken går langs hele lengden på samleren og alle vertikale kanaler. Varmeoverføringen av batteriet i denne forbindelse er tatt som en enhet
  2. Enveisforbindelse, feed fra ovenfor. Vanligvis brukes når du kobler en radiator til en vertikal stigning. Effektiviteten er lavere med 3-5%, fordi den delen av batteriet lengst fra stigerøret blir verre
  3. Enveisforbindelse, strøm fra neden. Også praktisert når du kobler varmeinnretningen til stigerøret. Siden kjølevæsken må bevege seg fra bunnen, oppvarmer den ytre delen av radiatoren ikke godt og varmen overføres med ca 20%.
  4. Toveisforbindelse, begge foringsbunn. "Saddle" -tilkobling er valgt på grunn av muligheten til å skjule rør i gulvet eller bak sokkelen. Men batterieffektiviteten faller med 10-15% av den beregnede en på grunn av at toppen varmes opp relativt svakt.
  5. Diagonal toveis, feed fra bunnen. Med denne tilkoblingen i radiatorens nederste hjørne faller det oppvarmede kjølevæsken nesten ikke. Batterieffektiviteten reduseres med 20% i forhold til referansen.

  Hva skal du velge?

  Kjele rom i et privat hus

  Når du velger en variant av et to-rørs varmesystem, er de basert på hvilken kjele som skal brukes til å varme huset. Hvis enheten ikke er flyktig (ovn, fast drivstoff, gass- eller dieselkjele uten automatisering, krever strømforsyning), må varmesystemet være passende - med naturlig sirkulasjon, horisontal utforming, toppledninger og åpen ekspansjonstank.

  For å forbedre effektiviteten er det mulig å sørge for installasjon av en sirkulasjonspumpe, men når strømmen er slått av, vil kjølevæsken fortsette å bevege seg etter tyngdekraften.

  Flyktig kjele lar deg velge hvilket som helst alternativ, men i praksis er det gitt et system med en membran utvidelsestank, sirkulasjonspumpe, horisontal utforming og lavere ledninger. Hvis huset har to eller tre etasjer i et lite område, er det mer praktisk å bruke en vertikal layout.

  Prinsipper for beregning

  Eksempel på et designskjema

  Ved utforming av et to-rørs varmesystem er det viktig å utføre en hydraulisk beregning for å bestemme:

  • hvilket volum av væske og i hvilken hastighet passerer gjennom hver knute
  • Hvordan påvirker endringen i operasjonsmodusen for hver enhet de funksjonelle parametrene til systemet som helhet?
  • Hvilke ytelseskarakteristikker av komponenter vil være optimale med hensyn til pålitelighet og pris
  • hvordan å distribuere varmeenergi riktig til varmesonen og sikre stabil drift av systemet

  Hydraulisk beregning er basert på dataene fra den termiske beregningen av huset, siden det er påkrevd å beregne erstatningsgraden for varmetap for hvert rom og velg oppvarmingsanordninger med egnet kapasitet. Også tatt hensyn til trykkfall og trykk på grunn av hydrodynamisk motstand når kjølevæsken beveges.

  Materialer og komponenter

  Polymerrør og beslag til dem

  Typen og mengden av materialer, komponenter og utstyr for et to-rørs varmesystem bestemmes ved utformingstrinnet.

  For installasjon av et oppvarmingssystem med to rør, er det nødvendig å kjøpe:

  • kjele
  • radiatorer
  • ekspansjonsfartøy
  • rørene
  • fitting
  • ermene
  • luftventilasjon
  • nødventil
  • sirkulasjonspumpe (valgfritt)

  Utvalgskriterier

  Kjelen er valgt med tanke på tilgjengeligheten og prisen på drivstoff, systemets estimerte kapasitet, kravene til nivået på automatisering. De mest populære gass- og brennstoffkjeler.

  Radiatorene på markedet er laget av:

  • støpejern
  • aluminium
  • har blitt
  • kobber
  • kombinasjoner av stål (rør) og aluminium (finner)

  Når du velger en radiator, blir det lagt merke til de tekniske egenskapene, holdbarheten og påliteligheten til enheten, enkel installering, design, tilkoblingsprinsipp. For eksempel, på grunn av inertiteten av støpejernsbatterier, er det ikke lurt å installere termostater for å justere mikroklimaet på dem. Stål og bimetalliske radiatorer er utsatt for korrosjon, og det er bedre å bruke dem i sammensetningen av lukkede varmesystemer.

  For rørinstallasjon brukes rør:

  • stål (fra det normale eller legerte rustfritt stål)
  • kobber
  • polypropylen, forsterket med glassfiber eller aluminiumsfolie
  • fra den syede polyetylen
  • metallplast

  Når du velger, ta hensyn til holdbarhet, korrosjonsbestandighet, egnethet for skjult pakning (under screed), kostnaden. Installasjonen av polymerrør kan utføres uavhengig, og leggingen av et metallrør krever ferdigheten til å arbeide med en sveisemaskin (for feste av stålelementer) eller en anordning for lodding av kobber. Fittings må passe på rørene.

  Installasjon og oppstart av systemet

  I første fase er kjelen installert. Elektriske enheter og gass med et forbrenningskammer av lukket type kan installeres i hvilket som helst egnet rom, i andre tilfeller er det nødvendig med kjeleanordning.

  Deretter monterer selen. For et lukket system med tvungen sirkulasjon er det nødvendig med en membranekspansjonstank, et grovfilter, en trykkregulator og en luftventil. En sirkulasjonspumpe er plassert på returrøret før den kommer inn i kjelen - dette reduserer temperaturbelastningen på pumpeelementene og forlenger brukstiden.

  I neste fase er radiatorer installert - de er festet til veggene ved hjelp av standardbraketter, tilpasset langs en linje. Noen typer batterier kan installeres på gulvet ved hjelp av spesielle monteringer.

  Hvis ventilene umiddelbart installeres på rørene, kan batteriet til enhver tid koble fra for reparasjon eller utskifting uten å stoppe kjelen og drenere kjølevæsken fra kretsen. Alle batteriene skal være utstyrt med en luftventilventil - Mayevskys kran.

  Pipeline legging

  Installasjon av varmeledninger i gulvbelegg

  Tilførsels- og returrørledningene til bunnfordelingssystemet er montert i parallelle linjer. Rørene er skjult i gulvet, i veggen eller bak sokkelen. Når du legger åpent, bør bunnrøret være plassert i en slik avstand fra gulvet for ikke å forstyrre rengjøringen.

  På steder der rør passerer gjennom vegger og tak, er spesielle "briller" forhåndsinstallert. Diameteren deres bør litt overskride rørets ytre tverrsnitt - et gap er nødvendig for termisk ekspansjon for å unngå deformasjon og skade på konturen. Spalten er fylt med silikonforseglingsmiddel.

  Kjør og balansere

  Etter å ha fullført installasjonsarbeidet, lukk alle ventiler. Deretter mates vann inn i systemet, slik at strømningskonturen fylles sakte. Væsken må tvinge luften ut av alle deler.

  Når konturseksjonen til den første radiatoren er fylt, åpne dens tilførselsventil og Mayevsky-ventilen. En vannstråle fra luftventilen viser at batteriet er fullt - Mayevsky-ventilen er lukket og ventilen til varmeapparatet åpnes. Denne operasjonen utføres med hver radiator i sin tur.

  Etter å ha fylt kretsen og kontrollert den under trykk, er systemet balansert. Spesielle balanseventiler installert på forskjellige punkter i hovedlinjen gjør det mulig å justere kjølevannets strømningshastighet slik at oppvarming av batteriene er jevn uavhengig av avstanden fra kjelen.

  For at et to-rørs varmesystem skal være økonomisk og pålitelig, er det nødvendig å nøye nærme seg utviklingen av prosjektet, valget av materialer og utstyr og overholdelse av installasjonsteknologien.

  Video: To-rørs varmesystem i et 2-talls hus. Binding av kjelen.

  Video: To-rørs varmesystem i en 2-etasjes bygning. Binding av kjelen.

  To-pipe varmesystem av et privat hus: enhet, typer systemer, ordninger, layout, ledninger, installasjon og oppstart av systemet (Foto Video) + Anmeldelser

  Video: To-rørs varmesystem. Hvordan koble radiatoren når to-rørs varmeanlegg

  Video: To-rørs varmesystem

  To-pipe varmesystem av et privat hus: enhet, typer systemer, ordninger, layout, ledninger, installasjon og oppstart av systemet (Foto Video) + Anmeldelser

  For oss er tilbakemelding fra våre lesere svært viktig. Hvis du ikke er enig med disse anslagene, la du legge merke til i kommentarene med argumentene du ønsker. Takk for din deltakelse. Din mening vil være nyttig for andre brukere.

  Les Mer Om Røret