Dybde av kloakkrørlegging - SNiP og faglig rådgivning

Når man legger til den eksterne avløp, regnes en av sine viktigste parametere for å være dyp av kloakkrøret, og SNiP fastsetter både maksimum og minimumsverdier for denne indikatoren. Videre varierer spesifikke figurer avhengig av rørleggingsmetoder og andre egenskaper.

1 Dyp av kloakkrøret - SNiP 2.04.03-85

De nevnte Sanitære normer og regler gir en rekke anbefalinger av generell karakter, som må tas i betraktning ved bygging av kloakknett:

 • legging av eksterne kloaknettverk utføres på grunnlag av forhåndskompilerte prosjekter som bør ta hensyn til ordningene for bygningsoppgjør og lokalisering av andre tekniske nettverk i bakken;
 • når det utarbeides et prosjekt, er det nødvendig å ta hensyn til mulig ytterligere intensivering av bruken av systemet (økning av belastningen på den);
 • Det er ønskelig å utvikle en kloakkinstallasjonsplan i forbindelse med utformingen av andre rørledninger, spesielt et vannforsyningssystem.

Det beste alternativet for bygging av et nettverk for drenering anses å være et slikt prosjekt, som tar et rimelig minimum av midler, samtidig som det garanteres en stabil drift av kloakksystemet i løpet av den planlagte tiden.

Nettverksarrangementet forholdene i Krasnodar, som du forstår, vil være annerledes enn i Vladivostok. Dette bør alltid vurderes når man bestemmer seg for å opprette et avløpsvann av høy kvalitet som ikke fryser i tilfelle kaldt vær, eller ikke "kryper ut" i områder hvor jordendringer blir observert.

Norms SNiP-standarder inneholder ikke bare tall, men også et "hyggelig" uttrykk for kloakksystemdesignere at "Depth of pipe laying er basert på operativ erfaring med å bruke nettverk i en bestemt region". Dette betyr at spesialisten har mulighet til å skape et virkelig perfekt prosjekt med referanse til et bestemt sted.

Generelt er dybden av kloakkrøret avhengig av fire viktige faktorer:

 • på hvordan rørledningen er lagt (i skuffer eller den utføres i den såkalte "åpne form");
 • på jordens sammensetning og de geologiske forhold i leggingssonen;
 • På graden av jordfrysing i vinterperioden (i de tilfeller der det er mulig kritisk frost, øker dybdegraden fra 30% anbefalt i Sanitærstandarden);
 • På type avløpssystem (det kan være trykk eller tyngdekraften).

2 Minimum dybde av kloakkrør

Noen tror at påliteligheten av kloakken blir jo høyere, desto dypere vil de begrave kloakkrørene. En slik tilnærming er for det første ikke økonomisk levedyktig (økonomisk og arbeidskraftskostnad øker), for det andre kompliserer systemvedlikeholdsprosessen. For det tredje øker risikoen for tretthetssprett på overflaten av rørledningen, som skyldes høyt trykk på buen, betydelig ved stor dybde jordens rør.

Problemene som er uttalt av noen, er selvsagt ikke nødvendig. Så, det er nødvendig å handle med rimelighet - å bli styrt av minimumsdybden på rørledningselementene, som er tillatt under SNiP. For rør som brukes til fjerning av husholdningsavløp (deres tverrsnitt som regel ikke overstiger 500 mm), er det tillatt å legge systemet til en dybde på 300 mm fra bakken. Hvis rørkonstruksjonene har en større seksjon (mer enn 500 mm), må de plasseres i en dybde på minst 500 mm.

Ikke glem at husholdningsavløp, selv i den kalde vinteren ved utløpet, er preget av en ganske høy temperatur (ca. 18 ° C). På grunn av dette fryse de ikke på vei til kollektoren. Det er derfor mulig å ytterligere redusere rørleggingsdybden i tilfeller hvor avstanden mellom oppsamleren og utgangen av systemet fra huset er ubetydelig.

Legg merke til at minimumsdybden av kloakkrør (SNiP 2.04.03-85) avhenger av hvilken type last som virker på jordoverflaten i kloakkens byggesone. Hvis slike laster har en høy hastighet (for eksempel observeres vanlig bevegelse av kjøretøy på overflaten av bakken), bør rørene bli begravet under bakken med 900 mm.

I situasjoner der det av naturlige eller rent teknologiske grunner ikke er mulig å observere den anbefalte minimumsdybden til kloakknett, må du ta vare på effektive metoder for å beskytte rør fra frysing ved hjelp av moderne metoder for isolasjon av systemet.

Mulige muligheter for å redusere dybde (minimum) legging av kloakk:

 • Tilkobling av spesielle pumper designet for rask rensing av rør fra avløp for å beskytte dem mot frysing (i dette tilfellet kan kloakksystemet ikke lenger kalles tyngdekraften, men halvtrykk);
 • bruk av konstruksjoner med høy styrkeindeks (stål, støpejernsrør for kloakk), bestemt av tykkelsen på produktveggen;
 • isolasjon ved hjelp av sengetøy av separate deler av systemet (nå er sengetøy forstått som arrangementet på overflaten av dekorative blomsterbed, høyder som passer perfekt inn i landskapet).

3 Maksimal dybde på avløpsrør

Denne indikatoren har også stor betydning for den normale driften av rørledningen. Jordens vekt kan legge press på veggene av rørprodukter i bakken. Hvis rørene legges for dyp, øker sannsynligheten for skade på nettverket. Når du utfører reparasjonsarbeid i dette tilfellet, må du utføre komplekse og voluminøse jordverk.

SNiP anbefaler for fuktighetsmettede jord og jord med steinete inneslutninger. Den maksimale dybdeplasseringen av rørledningen er ikke mer enn fire meter. Men for tørt land legges dybden allerede høyere - fra fem til åtte meter.

Hvis de angitte standardene for prosjektet må overskrides, må du sørge for å bruke armerte betongbakker i hvilke kloakkrør er plassert. Slike skuffer kan tåle store belastninger, derfor vil de på en pålitelig måte beskytte rørene mot feil.

Fagfolk anbefaler i tillegg å kjøpe stive rør for situasjoner der kloakknett legges under vei eller i store dybder. Det beste alternativet i dette tilfellet er tolags polyetylen bølgepapp.

Så, hvilken dybde av kloakk kan anses ideelt? Først den som overholder Sanorm og regler (eller adskiller seg fra de anbefalte indikatorene ved ubetydelige verdier). For det andre må det ta hensyn til de spesielle egenskapene til klimaet og jorden hvor systemet legges. Det viktigste er at nettverket ikke fryser i løpet av kaldt vær, siden et slikt problem er virkelig en stor gener. Ta vare på riktig installasjon av kloakk, og livet ditt vil være 100% virkelig behagelig!

Hva er den optimale dybden for legging av kloakk?

På alle stadier av konstruksjon, bør du lete etter måter å redusere kostnadene for enkelte engineering nettverk. For eksempel, for å beregne kloakkdypen, er det nødvendig å huske graden av jordfrysing, nivået av sedimentære bergarter og andre like viktige parametere, inkludert bestemmelse av den totale kostnaden for jordarbeid.

Rørleggingsmetoder

Installasjon av rørledningen utenfor rommet utføres på to måter:

 1. når legging utføres direkte på bakken, i en tidligere gravd grøft. Før du installerer en septiktank, er bunnen av grøften dekket med sand (åpen metode);
 2. når røret er plassert i V-formede skuffer med armert betong (lukket metode).

Den andre er mer pålitelig, siden rørets kontakt med jorda er minimal, og med det korroderer rørene ikke lenger, og jordens trykk på dem er mindre. Men denne metoden er mye dyrere enn den første.

Parametre når du velger dybden

Når du legger rørledningen, er det nødvendig å vurdere følgende parametere:

 • grunnvann og frysestrøm;
 • den minste dybden av inngangspunktet i rørene eller manifolden;
 • rørstyrke data (tekniske spesifikasjoner);
 • masse (dynamiske og andre) som uunngåelig vises under trafikken.

Hvis det er nødvendig å finne ut på hvilken dybde som skal legges til avløpssystemet, bør svaret søkes i reguleringsdokumentene (SNiP 2. 01. 01. 82) og på frysekartet over dypvannet.

For eksempel er dybdegraden i nærheten av byen Moskva 130-140 cm, og nær Sochi - kun 80 cm.

Ved bruk av rør med en diameter på mindre enn 500 mm, bør leggedybden reduseres med 30 cm, og hvis rørledningen har en diameter på mer enn 500 mm, legges kloakkanlegget dypere med 500 mm

Men dette gjelder bare for store prosjekter. Når huset er bygget, er det installert et avløpssystem som fungerer på prinsippet om drift, det vil si at den har en skråning (minst 2 cm på røret), som må holdes strengt ved hele rørets lengde, ellers vil systemet ikke lenger fungere.

Således, hvis huset ditt ligger ikke langt fra byen Moskva, og septiktanken ligger i en avstand på 20 m fra huset, vil den nødvendige skråningen bare være 1, 5 meter.

Beregning av kloakkdybden

For Moskva-regionen:

Minimumsdybden på kloakken er ikke mindre enn 110 cm.

På kartet - 140 cm

140 cm - 30 cm = 110 cm

Hellingen blir 40 cm

2 cm / m * 20 cm = 40 cm
Septiktanken må ha en dybde på ca 150 cm eller mer (på grunn av jordens ujevnhet)

110 cm + 40 cm = 150 cm.

I følge regelverk skal en standard septiktank bygges av tre betongringer. Siden høyden på standardringen er 90 cm, vil den totale dybden på septiktanken være 270 cm.

90 cm * 3 = 270 cm

Dette betyr at bare en liten halvdel av septiktanken vil fungere normalt - bare 120 cm.

270 cm - 150 cm = 120 cm

I moderne konstruksjon, i stedet for en utdatert septiktank, installeres et selvstendig behandlingsanlegg. Men siden dybden (sammen med hellingen) ikke er avhengig av objektets natur og dimensjoner, må stasjonen bli begravet 150 cm.

Mengden arbeid som gjøres samtidig, vil være utrolig høyt, særlig siden en økning i kapitalinvestering er nødvendig for å bygge ytterligere revisjonsbrønner som trengs for systematisk inspeksjon eller reparasjon av utstyr. Alt dette øker kostnaden for jordarbeid så mye at eierne av private hus ikke er i stand til å betale for kloakk. Tross alt, i henhold til alle standarder, er dypet av kloakk i et privat hus det samme som i andre gjenstander, selv om arbeidsbelastningen er lav.

Vurder hvorfor dette skjer:

 • For det første er temperaturen på avløpsvann enten lavere eller høyere enn romtemperatur. På den kalde årstiden tøler frost, som dekker den indre overflaten av kloakkrør, hele tiden opp og blir båret bort av en varm strøm.
 • For det andre, hvis avløpsvannet brukes intermittent (med lenge fravær av eieren), er rørene tomme, det er ikke noe vann i dem, og de fryser ikke.
 • For det tredje oppvarmes kloakksystemet kontinuerlig ved varme (penetrerer fra et kloakkbehandlingsanlegg eller septiktank), som dannes som et resultat av en kjemisk dekomponeringsreaksjon.

Det viser seg at det ikke er nødvendig å bruke "rund" mengde, legger røret på en slik dybde.

For beboere i midt sone og temperert klima, er det mulig å fjerne kloakk fra et hus i grunne dyp (ca. 0,5 - 0,7 m). Deretter skal rør legges under en liten skråning (minst 2 cm / m).

Ved tilkobling av kloakken til nettverket til sentralsamleren er hovedtilstanden som påvirker en slik parameter som dybden av kloakken plasseringen i forhold til rørledningen.

Hvis du setter kloakken under det sentrale nettverket, vil systemet ikke kunne fungere, og du kommer til kloakk fra hovedsamleren.

For å løse dette problemet må du:

 • Påfør spesielle kloakkbehandlingspumper. Dette alternativet brukes overalt, og det gir fordeler i de områdene som befinner seg langt under det sentrale nettverket du er tilkoblet til. Vi bør ikke glemme det mens rørledningen din blir avhengig av det sentrale samlernettverket. Dette har sine negative sider, for eksempel når man bygger et privat hus eller sommerhus i en landsby eller landsby, der det ofte er problemer med elektrisitet, vil pumper ikke fungere på dette tidspunktet, og det vil oppstå feil i systemet.
 • utfør isolasjonen. For å gjøre dette, finn ut hvilken dybde som skal grave kloakken (minimumsverdien), og legg kloakkrørene med minimum mulig dybde. For denne metoden bør du bruke en lukket installasjon ved hjelp av betong V - formede skuffer eller legg murstein over rørene, først innpakning av kloakkrørene med et dobbeltlag av isolasjon. Det er også mulig å installere spesielle varmekabler som ikke tillater at rørene og avløpene i kloakkanlegget ditt fryser.

Den andre metoden benyttes av personer som bygger sine hjem under vanskelige klimaforhold (i ekstreme nord, i permafrostforhold), der det er vanskelig å legge rør i henhold til normer og standarder, da det vil koste en størrelsesorden høyere.

konklusjon

For å beregne en slik parameter som installasjonsdybden, er det nødvendig å ta hensyn til egenskapene til materialet som rørene er laget av.

Til dags dato er plast- og PVC-rør i vogue, som brukes til utendørs arbeid. De er oransje - brun i fargen. Også for riktig beregning av rørledningens dybde er det nødvendig å kjenne jordens nedfrysning (angitt på et spesielt kart) på et bestemt sted og normer for SNiP - y.

Hvor dypt å begrave kloakkrør

Å legge kloakkrør i et privat hus, hytte eller i landet - det er en ganske enkel prosess for organisasjonen som ikke trenger sofistikerte ferdigheter. Det er nok bare å grave en grøft, legge rørledningen i den, koble den til systemet, som ligger i huset, med oppsamleren, og fyll den opp med jord på slutten. Det er svært viktig å velge riktig type rør for kloakkanlegget ditt. Det er også viktig å unngå mulige typiske feil under installasjon av strukturen, noe som kan påvirke effektiviteten av arbeidet ytterligere, noe som vil forårsake alvorlig skade. Siden enheten har stor påvirkning av jordtrykk, jordfrysing, kulde og fuktighet, er det nødvendig at rørleggingen ble utført så riktig som mulig. Her vil du bli hjulpet av utarbeidelse og obligatorisk vurdering av dybden som kloakkrøret er begravet.

Rør som brukes til å legge cesspool-systemet

Før du vet på hvilken dybde å legge kloakkrør, er det svært viktig å håndtere ulike typer rørledninger.

Når du velger dyser, må du passe på at det finnes forskjellige rørledninger for det interne og eksterne avløpsrøret. Internt kloakkanlegg omfatter alle rørleggerarbeid og tilkoblinger som er i huset. Eksterne rørledninger, lokale behandlingsanlegg som septiktanken Biopurite, og lagringsenheter plassert utenfor huset.

Dyser brukt utenfor huset har en brun-oransje farge som brukes i huset, har en lys grå tone. Viktig: Når du kjøper en rørledning, må du lese instruksjonene nøye, da det spesifiserer detaljert bruk av strukturen.

Hvilke materialer er rørene laget av?

For eksempel, for flere år siden var metallrør veldig populære. Men nå foregår denne tendensen ikke på grunn av at metallet er utsatt for særlig korrosjon. I sin tur installerer de fleste PVC-avløpsrør for utendørs avløp. Plastrørene er lette, slitesterke og har lang levetid. Når du monterer dem, trenger du ikke å ringe en sveiser eller bruke spesielt utstyr.

Samlere er også laget av støpejern, betong, keramikk og glassfiber. Støpejernsrør er preget av høy vekt og kompleksitet av installasjonen. Keramisk - en høy grad av mulig skade. Betong - stor vekt og også kompleksiteten av installasjonen.

Hvis du velger et PVC-rør, så husk at polypropylenplanter kan tåle temperaturer på 80 grader, mens PVC-konstruksjoner bare er 40 grader.

Dybde av kloakkrør SNiP

Når du forstår egenskapene til rørets materiale, kan du bryte inn i detaljene om hva som er dybden av leggingsrør i et privat hus.

Det er visse standarder for hva dybden av kloakkrøret skal være. For å bestemme dybden av jordfrysing, er det nødvendig å gjennomgå et kart over soner i SNiP 2.01.01.82, som viser dybden av jordfrysing i forskjellige områder. Hvis du er interessert i Moskva, bør dypet av kloakkrøret i et privat hus være 1,4 m, hvis Sochi er 0,8 m. Dette er data i samsvar med egenskapene til jordfrysing. Hvis dysene har et tverrsnitt som ikke overskrider 500 mm fra verdien som er angitt på kartet med klimatiske forhold, må du trekke 0,3 m. Hvis du vil legge en rørledning med stor diameter, reduser du dybden med 0,5 m.

Dybde av legging avløpsrør ved utkjørselen fra huset

I samsvar med kravene i SNiP skal dysen ved utgangen av huset være plassert 30 cm høyere enn den gjennomsnittlige dybden av frysing. Men leggedybden skal ikke være mindre enn 70 cm. Hvis huset ditt befinner seg i midtbanen, kan leggedybden være 50 cm. Dette er tilstrekkelig dybde hvis det ikke er noen kjørebane på stedet eller det er ingen plattformer som du vil rydde fra vinteren av snø. Det er viktig: vær sikker på å observere den siste tilstanden, da trykket på maskinen eller utstyret vil føre til at røret blir skadet, og i nærvær av snø vil det fryse.

Selvfølgelig vil du at kloakkanlegget skal gå etter tyngdekraften, og du trenger mer informasjon om hva slangen til kloakkrøret skal være i et privat hus.

Enheten, driftsprinsipp, installasjon av en septiktank Utrensning finner du på denne siden.

Enheten, operasjonsprinsippet, installasjonen av en septiktank Yunilos finner du her.

Enheten, operasjonsprinsipp, installasjon av en septiktank. Leader finnes på denne siden.

Dybde av avløpsrør i et privat hus under frysepunktet

Under ingen omstendigheter tror du ikke at dybdeplasseringen av kloakkrør bør være nødvendigvis over nivået av jordfrysning. La oss vurdere et eksempel. Legging av kloakksystemet i Russlands sentrale områder, som vi fant ut tidligere, skal være 1,6 m. Tenk på at det er 10 m avstand fra huset til lokalrengjøringsstasjonen, og at det brukes en grenrør som har en diameter på 100 mm. Den optimale skråningen er 30 cm. Dette betyr at dybden fra huset til LOS skal være 2 m. Og hvor mange meter i dette tilfellet er det nødvendig å begrave septiktanken under bakken? Dette betyr at det ikke er nødvendig at avløpsrøret ligger under frysepunktet, ellers vil du bruke mye materiale og penger.

Viktig: Hvis du har tatt beslutninger for å overholde alle krav til SNiP, bør du vurdere følgende:

 1. 1,6 m - punktet for uttak fra grunnlaget. Hvis du fjerner en brønn 10 m fra huset, bør inngangspunktet være 1,7 m.
 2. Nedre kutt av brønnen er 4,5 m.
 3. Hvis du installerer VOC, bør dybden være 1,7 m.

Avhend derfor kloakkoppsamlere innen grunn!

Hvordan lage en cesspool fra fatet finner du på denne siden.

Bakterier for septiktanker og cesspools finner du her.

Dr. Robik for cesspools og septiktanker leses her.

Mulige problemer ved installering av cesspool-systemet og deres løsninger

Noen ganger avhenger dybden på avløpsrør i et privat hus av eksterne faktorer. For eksempel skjer det at legging er umulig eller det er veldig dyrt. Årsaken til dette kan være dannelsen av bergarter, som ligger mellom hytta og boreanleggets installasjonssted (det eneste som er mulig). I denne situasjonen vil du ikke kunne grave en standardgrav på grunn av en kompleks jord. Da er den eneste veien ut i denne situasjonen å isolere rørene. Før du installerer strukturen, må du passe på å vikle rørledningen med flere lag isolasjon og legg den til en dybde på 30 cm. Du kan også sørge for oppvarming av røret hvis det er kjøling til en kritisk temperatur. Du må kjøpe en spesiell varmekabel og legge den under dysen.

konklusjon

Legg rørledningen til en dybde som skal være i kjørefeltet, pass på at du i tillegg vurderer klonen, som anbefales i SNiP. Tenk på at i den nordlige, sentrale og vestlige stripen burde dybden av strukturen være annerledes, siden det avhenger av nivået av jordfrysning.

Men ikke bekymre deg mye om muligheten for å fryse av kloakksystemet. Siden avløpene er mer ved romtemperatur, og de vasker av frosten som kan oppstå på veggene. Og også i forbindelse med biologiske prosesser som implementeres i VOC, trenger varme inn i rørene. Unngå stagnasjon av avløpsvann i rørledningen, overholde alle krav og standarder, og systemet vil fungere effektivt!

Hvor dypt skal kloakkrøret bli begravet

Moderne menneskers holdning til fordelene ved sivilisasjonen har nylig gjennomgått betydelige endringer. For 2-3 år siden var enheten på gatetoalett ganske vanlig, i dag utstyre mange eiere av private hus et autonomt system for husholdningsavløp. I tillegg til teknologien til legging, er det nødvendig å vite hva den optimale dybden av kloakkrør i området av anlegget.

Legge i bakken kloakkrør for et privat hus

faktorer

Dybden av legging av kloakkrør i et privat hus avhenger av terrenget og tekniske egenskaper av rørledningen. De viktigste eksperter inkluderer:

 • jordfrysningsnivå. Under dette merket blir ikke fuktigheten i jorda til is;
 • nivå av inngangspunkt til en septiktank eller samler;
 • styrken av rørene seg selv;
 • graden av belastning på rørledningen. Lav belastning er fast på det vanlige lokale området og på fortauet. På installasjonsområdet, som beveger kjøretøy, er det en økt belastning.

I motsetning til metoden for utforming av vannforsyningskommunikasjon utføres ikke beregningen av dybdeplasseringen av kloakkrør i et privat hus ved å legge til en viss avstand til dybden av frysing, men gjennom en subtraksjonsoperasjon.

Dybden på grøften under kloakkrøret må oppfylle standardene

For eksempel, hvis et kloakkrør er installert med en diameter på opptil 0,5 m, trekkes 0,3 m fra dybden av frostpenetrasjon. Det vil si når nivået av omdannelse av fuktighet til is er 1,30 m, vil dypet av kloakkrør i et privat hus være lik 1,30 -0,3 = 1 m. Dersom en rørledning med større diameter er lagt, skal 0,5 m fjernes.

Godt råd! Å grave et grøft med mindre dybde er umulig. For å redusere kostnadene ved jordarbeid, kan du grave grøfter så langt som mulig, men du bør ikke glemme om det er praktisk å legge rør.

Rørvalg

I dag brukes det sjelden til å legge til rensing av avløpsvann, keramikk eller støpejern. De ble erstattet av PVC-plast og propylenrør. Deres popularitet skyldes tilstedeværelsen av følgende fordeler:

 • ingen korrosjon;
 • Enkel installasjon (lav vekt) og installasjon. Enhver eier av et privat hus kan installere plastrør alene;
 • mikroorganismer samler seg ikke på indre vegger;
 • rimelig pris.

I tillegg er disse rørene motstandsdyktige mot mange aggressive stoffer, slik at du kan bruke midler til å rense kloakket, og det er ikke nødvendig med spesielle løsninger for å fjerne blokkeringer i dem.

Rør for legging i bakken skiller seg fra andre i en bestemt farge

Dybden av kloakkrøret ved utgangen av huset og dets skråning

Verdien av disse parameterne er regulert av regulatoriske dokumenter. Så i den tilsvarende SNiP er det angitt at kloakkrøret skal gå ut av strukturen i en høyde på mer enn 30 cm fra den gjennomsnittlige dybden av jordfrysning i regionen. I dette tilfellet anses minimumsdybden av kloakk av et privat hus å være 70 cm.

I de fleste tilfeller innebærer arrangementet av et autonomt system for transport av husholdningsavløp deres fjerning av tyngdekraft gjennom legging av rør under en skråning. Bygningen og det interne vannforsyningssystemet SNiP spesifiserer at hvis rør med diameter på opptil 50 mm blir brukt, skal skråningen være 3 cm for hver løpemåler. Når rør med en diameter på 100 mm er begravet, er verdien av denne indikatoren 2 cm.

Hvis ovennevnte krav ikke er oppfylt, vil strømmen bevege seg veldig sakte, eller hvis hellingen er veldig stor, for fort. I det første tilfellet vil eieren av et privat hus møte tette rør: fast avfall, sedimentering i dem, vil forstyrre bevegelsen av avløp. Den andre varianten av legging vil føre til rask forverring av rørledningen.

Avløpshelling beregnes med tanke på rørets diameter

Ved legging av rør er det nødvendig å sjekke hellingen ved hjelp av et bygningsnivå, mens røret må ligge tett på bakken.

Godt å vite! Det er ikke nødvendig å lage en skråning hvis drenering vil bli utført ved å pumpe ut, og ikke av tyngdekraften.

Dybde av eksterne kloakkrør

Betydningen av å velge riktig kloakkdybde bestemmes av mange faktorer. Så, ved forekomsten av rørledningen på frysepunktet, vil avløpene kjøle ned, noe som vil føre til dannelse av overbelastning. Som et resultat vil det være umulig å bruke kloakksystemet før oppvarming. I tillegg forhindrer det minste antall tilkoblinger overbelastning.

Du bør også være oppmerksom på at jo færre svinger i det eksterne systemet for husholdningsavløp, jo mindre sannsynlig er det behov for å rive av rørene for å rense dem. Tross alt har tilstedeværelsen av bøyer en direkte innvirkning på gjennomstrømningen av rørledningen og hastigheten på bevegelse av kloakk. Men hvis det er umulig å unngå svinger, er det nødvendig å lage en brønn ved knutepunktet, som kan ses fritt når som helst.

Avløpssystemet må ha minst sving og ledd.

Den enkleste måten å ordne avløpssystemet på er å bruke en septiktank. Den er etablert i grøften grønt i nærheten av huset. Dessuten skal avstanden fra bygningen overstige 5 meter. Og anbefalt dybde på nedsenking av en septiktank i bakken er en og en halv meter. Slik at den ikke overløper med grunnvann og ikke faller sammen under jordens trykk, kan det gjøres en konkret sarkofag i gropen.

Ved beregning av dybden som avløpsrøret må innsettes, blir ikke kun dypet av septiktanken og jordfrysningsnivået tatt i betraktning. En annen viktig faktor er lindring og struktur av jorda som huset ble bygget på.

For eksempel kan konstruksjonen utføres på en skråning. I dette tilfellet ville det være logisk å starte avløpsvannet ned. Men så oppstår spørsmålet: Hva skal være dypet av kloakkrøret i et privat hus? Faktisk er oppfyllelsen av kravet om at det er nødvendig å observere en helling på 2˗3 cm gjennom rørledningen, ganske enkelt umulig. I dette tilfellet, i nærheten av selve huset, må røret bli begravet veldig dypt. Men på en eller annen måte er distribusjonsbrønner eller dråpebrønner uunnværlige. De vil redusere hastigheten på bevegelse av avløpsvann til renseanlegget.

Slipp bra vil redusere hastigheten på kloakk gjennom kloakkrørene

Hvis du ikke utfører beregninger, må du snart møte problemet med rask tette av dreneringssystemet eller lekkasje på grunn av slitasje. Plastbrønnen er også sannsynlig å være isolert for å bruke kloakk uten problemer i alvorlig forkjølelse.

Du kan finne ut hvilken dybde som fuktighet i jorden blir til is ved hjelp av et spesielt kart. Det kalles: "Kart over dybden av jordfrysning." Etter å ha studert det nøye, vil du avgjøre hvilken minimumsdybde av avløpsvann i ditt område.

For noen store byer i Russland nedenfor, presenteres en oppsummeringstabell over dybden av frysing av ulike jordarter.

På hvilken dybde å begrave kloakkrøret i bakken

Rør for autonome avløpsvann

 • plast;
 • asbest;
 • støpejern eller stål.

Asbestsementrør er lettere i vekt enn metallprodukter og er enklere å installere. Deres største ulempe er mangelen på styrke, og mekanisk handling på dem danner ofte sprekker og pommes frites.
 • lav vekt;
 • korrosjonsbestandighet;
 • Lett å installere; Enhver husseier kan håndtere denne oppgaven;
 • lav pris;
 • ingen mikrobielle kolonier dannes på den indre overflaten.

Før du finner ut hva som skal være dybden av å legge kloakkrøret i et privat hus, må du håndtere dreneringssystemet for enheten. Den er delt inn i to elementer: det interne og eksterne nettverket. Strukturen til det interne kloakkanlegget omfatter sanitære apparater og rør. Den eksterne delen inkluderer avløpsakkumulatorer og rørledningen som forbinder dem med huset.

Hensikten med røret er forskjellig:

 • Brune og oransje produkter kan brukes utenfor og begravet i bakken;
 • Grårør er konstruert for å skape et internt (hus) system.

I tillegg til farge, varierer rørene også i tykkelse. De som kan brukes utenfor, er sterkere og tykkere enn de som skal legges i huset. Før du kjøper rør, må du sørge for at de passer for å skape en autonom kloakk.

Hvilken dybde å begrave

I gjennomsnitt bør dypet av kloakkrøret i et landhus være ca 1 meter - dette er hva eksperter sier. I de fleste tilfeller er dette tilstrekkelig for å minimere risikoen for frysing og skade på rørledningen.

Dybde av kloakken til et privat hus

Før du begynner å installere i en privat bygning, for eksempel i en hytte, kloakkrør, må du først utvikle planleggingsoppsett og tegne et leggemønster.

Slike materialer vil bidra til riktig installasjon av rørleggerprodukter, beregne riktig helling av rør og lage et anslag på materialene som er nødvendige for arbeid.

Systemet opprettet i henhold til tegningene vil fungere uten sammenbrudd, og hvis en blokkering oppstår, kan den raskt fjernes.

Artikkelen er skrevet spesielt for de som er involvert i bygging og installasjon av kloakk. Bygherrer vil, basert på teksten nedenfor, kunne utarbeide en ordning for legging av kloakk for et enkelt hus. Eksempler på beregning av det eksterne og interne systemet for installering av kloakkrør er gitt.

Mestere vil kunne beregne ved hvilken dybde å begrave avløpsrøret. Det vil være mulig å beregne de nødvendige forbruksmateriellene for installasjon av et autonomt kloaksystem, lagt uavhengig både innendørs og rundt huset.

Intern layout

Utviklingen av ordningen må begynne med den fjerneste sanitærinnretningen, installert i toppetasjen. Gjorde horisontale linjer må nødvendigvis komme til stigerøret. For å spare materialer for arbeid, er sanitære enheter plassert på forskjellige gulv, men motstår en vertikal.

Sammensetningen av hjemmet kloakk inkluderer:

 • Hydraulisk lås som beskytter rommet mot inngrep av ubehagelige lukt;
 • Rør gjennom hvilke avløp som kommer inn i det eksterne systemet;
 • knær;
 • tees;
 • Krager støtter rør og skaper en viss forspenning;
 • Sentralstigerør

Det er svært viktig når du installerer en kloakk, for å overvåke overgangen til rør. Det skal ikke gå fra en større diameter til en mindre. For å ta hensyn til denne nyansen, må du installere et toalett i oppsettet på nærmeste avstand til stigerøret.

Tegningen av det interne systemet inkluderer flere svært viktige parametere:

 • Antall etasjer;
 • kjelleren;
 • Antall sanitære apparater;
 • Antall leiligheter.

[viktig] Det er svært viktig å bestemme dybden på septiktanken og dens installasjon til flere systemer, for eksempel en installert pumpe stasjon. [/ viktig]

Ordningen skal tegnes i en viss skala. Dette vil hjelpe deg raskt å forstå røroppsettet når du må identifisere problemer i nødstilfeller.

Ekstern linje

For å installere kloakk av et enkelt hus, er det nødvendig å utføre en tegning av ordningen med tanke på det omkringliggende landskapet. Profesjonelle anbefaler en septiktank så lav som mulig, og rørene skal ha en liten skråning.

For å finne ut hva slags rengjøringssystem du må ta som grunnlag for hvor dypt rørene skal ligge, må du være oppmerksom på følgende faktorer:

 • grunnvann;
 • Type jord;
 • Dybden av frysing.

Byggingen av utendørs kloakk starter vanligvis med leggingen av rørledningen fra fundamentet. Avløpene skal dirigeres mot cesspoolen. Enhver sving på røret må være utstyrt med en spesiell revisjon, i form av en adapter, utstyrt med et lokk. Gjennom det kan du enkelt eliminere blokkering.

På utvendig side av monteringsgrøften, sett ventilen.

Utløpet av ventilasjonsrørene utføres gjennom stigrøret med det installerte vifterøret. Siden det alltid vil være en veldig sterk ubehagelig lukt i det, bør et slikt rør installeres så langt som mulig fra vinduene eller i nærheten av røyken.

Det er forbudt å kombinere vifterøret med en vanlig ventilasjonsaksel. Paraplyen kan byttes ut med en spesiell vakuumventil installert på toppen av stigerøret. Husk at det ikke har noe å gjøre med tilbakeslagsventilen.

Typer av tanker, deres positive og negative sider

Den siste delen av systemet anses å være tanken der rengjøringen utføres. Hvis den sentrale oppsamleren, der dreneringen finner sted, er fraværende, brukes autonome installasjoner.

kloakk

Kanskje dette er det billigste alternativet. Det er lett å grave et hull på riktig sted. Det er imidlertid ikke alltid i stand til å håndtere store mengder avløp. Smuss kan være en kilde til ubehagelig lukt av grunnvann.

Septiktank

En slik struktur kan legges ut av murstein og helles betong. Du kan også installere standard armerte betongringer. Hvis septiktanken er godt laget, kan den betjenes i mange år, da den preges av økt styrke. Ulempen med denne utformingen kan kalles en lang installasjon og store finansielle investeringer.

Frittstående, industriell type

Selvfølgelig er dette designet alltid mye dyrere, men alle kostnader er fullt dekket på grunn av den raske konstruksjonen og meget høy kvalitet. Slike installasjoner vil fungere i svært lang tid med nesten ingen sammenbrudd.

Biologisk behandlingssystem

Om et slikt system kan du trygt si "den dyreste." For arbeidet er det nødvendig å levere en konstant elektrisk kraft. Samtidig har den høy produktivitet og preges av høy kvalitet rengjøring.

Hvordan velge et sted for en lager av lager, hvordan å beregne parametrene

Uansett hvilken type mottaker, må volumet nødvendigvis oppfylle de tre daglige normer som alle leietakere forbruker.

I henhold til de etablerte standarder, forbruker en person 200 liter per dag. Derfor må mottakerens volum være lik 600 liter. Hvis behandlingsanlegget har flere tilkoblede reservoarer, vil totalvolumet være lik deres totale uttrykk.

Valget av mottakerens plassering avhenger av flere krav.

[viktig] Systemet skal monteres på det laveste punktet på stedet, spesielt når det er et veldig vanskelig terreng. [/ viktig]

Standarden stiller også avstandene til spesielt viktige gjenstander, de må overholde de aksepterte standardene:

 • 50 meter - til røret med drikkevann;
 • 5 meter til veien;
 • 30 meter til reservoaret;
 • 5 meter til boligområdet.

Hvor dypt skal kloakkrør legges

Tekniske standarder (SNiP) angir en viss dybde av kloakk i et privat hus.

For å bestemme verdien mer nøyaktig, må du gjøre deg kjent med kartet over sonene.

Det viser dybden av jordfrysing i ulike deler av landet vårt. For eksempel, i Moskva, bør dybden av legging av avløpsrøret være minst 1,4 m. For Sochi er denne verdien mye mindre - 0,8 meter.

Slike parametere er tatt med hensyn til egenskapene til området når jorda fryser. Hvis dyser med et tverrsnitt på mindre enn 500 mm er installert enn angitt på kartet, er det nødvendig å ta 0,3 meter fra denne verdien. Når kloakkrør med stor diameter skal legges, bør leggedybden reduseres med 0,5 meter.

Ved hvilken dybde legges kloakkrør i nærheten av huset

I standardiserte standarder angitt at røret som forlater rommet, må du plasseres slik at det stiger over gjennomsnittlig dybde med ca. 30 cm.

Dybden på skyttergraven skal overskride 70 cm. For midtveien skal minimumsdybden til kloakksystemet være 50 cm. Dette er nok hvis det ikke er noe sted i nærheten som må ryddes av snø og det er ingen vei.

Det er svært viktig å følge de siste kravene som er beskrevet ovenfor. Faktum er at trykket på maskinene kan ødelegge rørledningen, og med en stor opphopning av snø vil røret bare fryse.

For å skape drenering av avløpsvann er det nødvendig å vite nøyaktig hvilken skråning som skal opprettes for kloakkrøret, spesielt i en privat bygning.

I prinsippet kan du spørre naboene. De vet godt hva dybden på grøften er. De har allerede lagt slike rør og testet systemet. Derfor vil deres data være den mest optimale, spesielt for vintertid.

Hvis du har tvil og vanskeligheter med å utføre slikt VVS-arbeid, bør du kontakte fagpersoner. I disse selskapene arbeider dyktige fagfolk med lang erfaring og passende verktøy. Hvis det ikke er noen ferdigheter i slikt arbeid, kan uavhengige operasjoner føre til materielle skader og ekstra monetære kostnader.

Bokmerke dybde og optimal helling

For rør hvor diameteren når 50 mm, anbefaler SNiP å lage en skråning på 3 cm pr. Meter legging.

Hvis rørets tverrsnitt når 100 mm, kan hellingen reduseres med en centimeter. For å forhindre at kloakk blir tilstoppet og det kan forekomme "fett", er det ønskelig å øke hellingen med omtrent en halv centimeter per meter ledninger.

De samme verdiene av hellingsvinkelen opprettholdes under leggingen av rør i området nær huset. Foringen er installert i fundamentet. Diameteren er 15 cm større enn hovedrøret. Takket være ermet, skjer overgang til eksternt avløp. Den er montert over verdien av jordfrysning med 30 cm.

Deretter graver en grøft som gir tilgang til septiktanken. Den estimerte dybden skal ikke være mer enn en meter.

Ikke begrunn kloakkrør under eksisterende frysepunkt. Gjennomsnittlig verdi overstiger ikke 1,6 m. Slike arbeider vil være svært urentable, siden det vil være nødvendig å gjøre en større dybde av septiktanken. Hvis en konstant helling på ca. 4-5 m opprettholdes, er utseendet til grunnvann mulig.

Slike arbeider krever ekstra finansielle investeringer, siden det er nødvendig å installere ytterligere betongringer og spesielle bølgepipir med høy styrke. De opprettholder et trykk på avløp, de deformeres ikke på den store jordmassen.

Normal strømningstemperatur er alltid større enn i rommet, slik at rørene ikke fryser. Noen ganger er de isolert eller isolert med varmekabel.

Metoden for beregning av dybden på røret som er koblet til lagertanken

Størrelsen på rørets utløp i rommet økes med lengden på den eksterne linjen, multiplisert med en faktor, hvis verdi er valgt i henhold til rørets diameter:

 • D 50 mm - 0,03;
 • D 110 mm - 0,02;
 • D 160 mm - 0,008;
 • D 200 mm - 0,007;

Beregningen utføres i henhold til formelen:

h2 = h1 + l * k + g,

h2 - dybden av punktet hvorfra utgangen og tilkoblingen med lagertanken;

h1 - verdien av utgangen fra rommet. 1,4 m er tatt;

l er avstanden fra fundamentet til den kumulative brønnen. Vanligvis 10 meter.

k - hellingskoeffisienten i kloakkrøret, alltid lik 0,02;

g er den naturlige hellingen til overflaten. Vanligvis overstiger ikke 0,3 m.

h2 = 1,4 + 10 * 0,02 + 0,3 = 1,9 m.

Ifølge beregningen er det opprettet en kloakkgrave.

Hvilke problemer kan oppstå under installasjonen av et cesspool-system, hvordan du løser dem

I noen tilfeller er dybden av legging av kloakk under installasjon i hytta avhengig av noen eksterne faktorer.

Det skjer at leggingen er rett og slett umulig, eller det krever store økonomiske kostnader. En av grunnene er rock, som ligger mellom huset og brønnen. I en slik situasjon er det umulig å lage en standardgrav, fordi jorda har en svært kompleks struktur.

Den eneste veien ut av denne situasjonen ville være isoleringen av rørene. Før du starter installasjonen av konstruksjonen, er det nødvendig å vikle rørledningen med flere tykke isolasjonslag, og legg det til en dybde på ikke mer enn 30 cm. Det vil være mulig å lage en varmemunnstykke, som du må legge et varmekabel under dysen.

Vi varme kloakkrør

Jeg må si at isolasjonen betydelig forlenger livet til kloakkrørene, spesielt i vinterperioden, uavhengig av regionen. Isolasjon er vanligvis polyuretanskum. Den vikler rundt røret og er dekket med plastfolie på toppen. Ingen frost er forferdelig for slike rør.

Hvis det er ledd eller mange sving, er det svært viktig å utføre oppvarming. Det er på disse stedene at vanskeligheter alltid oppstår. I Europa, for isolering av rør brukes elektrisk kabel. Det legges på hele lengden av røret.

I vårt land, i de sørlige regionene og sentrale områdene blir røret lagt i en grøft en meter dyp. I nord, hvor det alltid er stor forkjølelse, er dypet av kloakkanlegget enda større. Slike rør trenger spesielt varmeisolasjon.

Når kloakkrøret er lagt inn i huset, utføres noen ekstra teknologiske operasjoner. Det er mulig å lage et stort antall svinger, alle slags svinger.

Ifølge fagfolk er misbruk av slike muligheter ikke verdt det. Det er veldig viktig å gjøre systemet så enkelt som mulig. Det vil ikke ta så mye penger, og det vil bli mye lettere å opprettholde det.

Internt kloakk i huset skal ha en naturlig avløp. Det ideelle alternativet er å legge røret rett under gulvet. Hvis diameteren på ytre og indre rør er svært forskjellige, kan du bruke tilkoblingene. For slike formål, det beste kneet, med en vinkel på 30 grader. Dette vil forbedre vannavstrømningen.

Hvordan bestemme dybden og dybden av kloakkrøret?

Legge ut eksternt kloakk privat hus - oppgaven er ganske enkel, men tidkrevende. For utstyret til avløpsrørledningen er det nødvendig å grave grøfter med nødvendig dybde, tilberede en prefabrikert brønn og samle rør fra huset til utløpsstedet for avløpsvann. Alle disse arbeidene kan gjøres selvstendig, men for å få et arbeidsavløpsnett som et resultat, er det nødvendig å nøyaktig beregne rørets dybdedybde og hellingsvinkelen for rørledningen, for å ta hensyn til egenskapene til nettstedet.

Regler for installasjon av et eksternt kloakksystem

Ved selvmontering av den eksterne delen av avløpsrørledningen er det viktig å følge reglene, og implementeringen vil tillate å bruke kloakkene i mange år uten å vite problemene.

 • Før installasjon utgjør de et prosjekt der de reflekterer den generelle ordningen for rørledningen og beregner parametrene og mengden byggematerialer.
 • Dreneringssystemet skal beskyttes mot overkjøling i løpet av kaldperioden, slik at rørene enten legges til dypet av jordfrysing eller isolasjon.

Vær oppmerksom! Hvis det er et tomt plassert over kloakknettverket som er planlagt å bli fjernet av snø om vinteren, blir rørledningen enten oppvarmet eller økt i dybden for å forhindre frostpenetrasjon.

 • Den ideelle geometrien i kloakkanlegget er den direkte tilkoblingen som forbinder det interne kloakknettverket til avløpsanlegget for avløpsvann. Hvis det er umulig å legge en rett rørledning, beregnes den slik at antall sving er minimal.
 • Dreier i rette vinkler bør unngås. Hvis dette ikke er mulig, brukes to 45 graders vinkelelementer til å endre retning.
 • Alle hjørner og grener er utstyrt med inspeksjonsbrønner: teer med rør med stub fjernet over jordoverflaten. Tilstedeværelsen av revisjonssteder vil forenkle systemvedlikehold, overvåking av tilstanden og rengjøring.
 • Under røret og sidene av det er det nødvendig å sovne og tampe avskrivningslaget, fra oven over rørene sovner uten tamping - tette bunn- og sidelag bidrar til å bevare rørledningenes geometri, det øverste laget beskytter mot ytre belastninger.
 • Cesspool-nettverket kan utstyres med en pumpe, hvis ikke, utfør et tyngdekraftsystem med forspenning fra huset til oppsamlingsbrønnen.
 • Volumet av tanken for avløpsvann beregnes ut fra antall personer som bor i huset, mengden vann som brukes, typen av oppsamlingsbrønnen og den planlagte frekvensen av pumping av kloakk.

Typer av kloakkvann

Avløpssystemet til et privat hus kan kobles til det offentlige dreneringsnettverket eller være autonomt. I andre tilfelle, minst 5-7 meter fra huset og 50 meter fra vanninntakbrønnen, installeres en samlingsbrønn der avløpsvannet slipper ut.

Reservoaret for oppsamling av kloakk kan tjene:

 • cesspool - den billigste og enkleste å utføre versjonen, men for tiden er ikke lenger populær, da det krever regelmessig rengjøring og reparasjon under jordbunnen, men beskytter ikke mot ubehagelige lukt;
 • hermetisk samler - en betong- eller plastbeholder som ikke er i kontakt med jorda og er hermetisk forseglet på toppen, fordeler ikke lukt av kloakk, men krever regelmessig rengjøring;
 • septiktank - en tank der avløpsvannet avgjøres og etter rengjøring går inn i jord- eller dreneringsgrøften, kolliderer sedimentet gradvis på grunn av bakterier og mikroorganismer, slik at det ikke er behov for pumping, septiktanken kan utstyres med egne hender fra murstein, betong og etterfølgende tilkoblede plastbeholdere;
 • renseanlegget er det dyreste, mest effektive og miljøvennlige alternativet, brønnen er produsert industrielt og er en kompleks struktur med filtre og en bioreaktor. Etter behandling av organisk materiale frigjøres fra avfallsmassen som brukes til gjødsel, og renset vann er trygt for miljøet.

Hvorfor det er viktig å nøyaktig bestemme dypet av avløpet

En seriøs test for rørledningen er kaldsesongen, spesielt i høst- og vårperioder, når temperaturen kan falle under null, og det er lite eller ingen snø i det hele tatt, som tjener som naturlig termisk isolasjon. Under slike forhold kan avløpsvann fryses i rørene og danner isplugger. Samtidig vil kloakkanlegget miste sin arbeidskapasitet, etter at vannbruk til husholdningsformål må det fjernes manuelt, og det blir helt umulig å bruke på badet.

For å unngå slike problemer blir den eksterne delen av avløpsnettet lagt under hensyntagen til klimaet: Jo kaldere regionen, jo dypere rørene legges.

Dybden av jordfrysing finnes i værtjenesten, til det resulterende tallet legger rørets diameter og 15-20 cm på det støtabsorberende laget.

Den andre fare som truer rørledningen er en ekstern mekanisk belastning. Hvis grøftdybden er mindre enn 0,5 meter, tar det hensyn til støtdempende pute 15-20 cm over røret, vil det være et lag med jord på ikke mer enn 10 cm. Hvis kanalen passerer under banen for fotgjengere eller den delen gjennom hvilken kjøretøyet eller landbruksmaskinen beveger seg, gjør et tynt lag jord ikke Beskytt rørene. Som et resultat av trykket som utøves ovenfra, kan rørledningsseksjonen deformeres, trykkes ned og som et resultat bryte ned eller lekke.

Det er også umulig å legge avløpsrenseanlegget for dypt, da i dette tilfellet vil jorda selv utøve en overdreven belastning på rørene. Overtrykk av jordlaget kan føre til sprekker i rørledningen. Reparasjon av rør som er for dypt lagt vil kreve betydelige økonomiske og lønnsomme kostnader.

Dette er viktig! Ved utforming av kloakk er det nødvendig å beregne den optimale dybden av forekomsten: minst 50 cm fra bakken og ikke mer enn dybden av frysing pluss en margin for å legge røret.

Dybde av legging og helling av røret

Når du forbereder grøfter for rørledningen, er det nødvendig å ta hensyn til at dybden av rørleggingen gradvis vil øke. Faktum er at for å organisere et tyngdekraftsystem er det nødvendig med en liten skråning av rørledningen, slik at kloakk kan gå fritt til brønnen. I et system som er utstyrt med en dreneringsfekalpumpe, er det ikke nødvendig med en tilbøyelighet, men dens tilstedeværelse kan hjelpe til ved strømbrudd eller i tilfelle pumpesvikt.

Hellingsvinkelen avhenger av parametrene til rørene som brukes. For et landhus uten bad, kan utendørssiden av kloakkanlegget legges ut av rør med et tverrsnitt på 5 cm med en skråning på 3 cm per meter. I nærvær av et bad, er et eksternt avløpsanlegg lagt ut av rør med en diameter på 10 cm, for en løype på 1-2 cm per meter er tilstrekkelig.

Samlingen av den eksterne rørledningen starter fra det interne kloakkuttaket - det er det høyeste punktet i systemet. Her drives røret inn på 0,3 m over frostdybden - avløpsvannet som forlater det hjemlige nettverket har en tilstrekkelig temperatur for ikke å fryse umiddelbart. Dermed øker dybden gradvis og de avkjølte avløpene er beskyttet mot frost av et tykkere lag jord.

Hvordan beregner du dybden på røret, som er koblet til stasjonen?

Reservoaret der oppsamling av avløpsvann er plassert på det laveste punktet i avløpssystemet og helst på det laveste punktet på stedet. Den prefabrikerte brønnen kjøres inn i en dybde på 2 meter, korrigering er mulig med hensyn til funksjonene på nettstedet. Hvis jorda har inneslutninger av stein eller grunnvann nær til overflaten, blir reservoaret begravet med 3-4 meter.

For å beregne dybden på grøften ved punktet for tilkopling av rørledningen til oppsamlingsbrønnen, utfør noen enkle beregninger:

H2 = H1 + L * k, hvor

 • H2 - dybde av tilkobling til brønnen,
 • H1 - dybden på overgangsrøret mellom det indre og det eksterne kloakkrommet,
 • L er den totale lengden på rørene
 • k - hellingskoeffisient (0,03 med en rørdiameter på 5 cm, 0,02 med en diameter på 10-11 cm, 0,01 for en større diameter).

Den samme formelen er egnet for å bestemme dybden til grøften i hvilken som helst del av avløpssystemet, bare L tar lengden på rørledningen til ønsket del.

Problemer i installasjon av kloakk og løsninger

Ved utarbeidelse av grøfter for kloakknett kan det oppstå vanskeligheter knyttet til jordens egenskaper på stedet.

Forekomst av stein i bakken eller for mye frostinntrengning tillater ikke å grave grøfter av ønsket dybde uten spesialutstyr. I dette tilfellet legges kloakkene i mindre dybde, men rørene må varmes og pakkes med en vanntettfilm over isolasjonen.

For å beskytte avløpsvannet, kan du bruke:

 • rulle materialer med hvilke rør er viklet på alle sider,
 • sylindrisk formet isolasjon slitt på rør,
 • gjenfyllingsisolasjonsmateriale som fyller ledig plass i grøften,
 • varmekabelen ligger langs cesspoolkanalen
 • de ferdige oppvarmede rørene.

For løs, løs jord tillater ikke å avgrense veggene i grøftene og gropen for kloakken, og krummer stadig til bunnen. I fremtiden kan smuldrende jord føre til deformasjon av rør og samler, utseende av sprekker og lekkasjer. For å styrke veggene i skyttegraven, er forankring fra brettene samlet inn i dem, eller spesialbrett er samlet inn i grøfter før de legger rørene, og en konkret sarkofag er utstyrt i utgravningsgruven.

Les Mer Om Røret