Helling av traktrør 1 meter

Helling av kloakken ved 1 meter SNIP

Byggingen av kloakkanlegget krever at visse standarder overholdes. Spesielt er det svært viktig å korrigere hellingen til kloakkrøret, som faller i henhold til SNiP og lengden på kommunikasjonsrørledninger.

HVORDAN FINNES EN ANGLE

Det er flere stillinger som hjemmehåndverkere styres av:

1. Gjør vinkelen så skarp som mulig;

2. Gjør skråningen minimal eller til og med hopp over dette elementet når du installerer kloakk;

3. Lag en skråning i henhold til reglene og GOST.

Ved første øyekast vil den store hellingen til kloakkrøret hjelpe vannet som trenger rengjøring for å nå brønnen raskere. Men på den annen side er røret samtidig utsatt for de skadelige effektene av avløpsvann. På grunn av at vann går gjennom kloakken for fort, blir faste partikler av kloakk, matrester og annet avfall, ofte drenert inn i toalettet, forbli i røret. Et annet problem vil være siltingen av røret. Over tid slukkes kloakk og må jobbe med reparasjonen. Levetiden til et slikt system er mye kortere enn standarden og er mindre enn et år.

Minimal forspenning eller mangel på det er en grov feil ved installering av kloakkrørledning. Samtidig er røret ikke bare siltet, men også praktisk talt ikke rengjort naturlig. Lagre situasjonen kan bare være vinkelen der septiktanken er plassert i forhold til kloakk.

Det er best å jobbe med visse standarder, som angir forholdet mellom vinkelen med diameteren og lengden på røret. Dette krever selvfølgelig mye tid og spesiell omsorg, men etter så hardt arbeid, vil kloakksystemet tjene deg i mange år.

Hvorfor trenger du en bias:

Ved silting av røret, er luft sifoner brutt, som tjener som beskyttelse mot ubehagelige lukt i rommet;

Silting av hovedrøret truer med et fullstendig brudd på hovedfunksjonene til kloakkene, som i utgangspunktet er terminering av systemet;

Beskyttelse av kjelleren til et bolighus fra lekkasje og gjennombrudd avhenger av korrektheten av skråningen.

Også, hvis det ikke er noen problemer med korrosjon ved plastfri montering av plast, kan det forekomme hull i støpejernsrøret. Hun vil begynne å sende vann og kloakk inn i kjelleren. Tidligere ble det i høyhus ikke installert kloakkanlegg med en skråning, derfor er det så ofte tilfelle å drukne i en leilighet i første etasje eller bryte gjennom hele avløpssystemet.

Hvordan velger du tips

For å bestemme rørets minste helling, som vil være optimal for deg, må du vite lengden på hele avløpssystemet. Referansebøker bruker data umiddelbart i ferdig form, de er avbildet i hundrevis av et heltall. Noen ansatte finner det vanskelig å navigere slik informasjon uten forklaring.

For eksempel trenger en skråning for et rør med en diameter på 50 mm og en lengde på 1 meter 0,03 mm. Hvordan ble det bestemt? 0,03 er forholdet mellom høyden på skråningen og rørets lengde. Avhengig av diameteren kan den være fra 0,03 til flere millimeter. Vurder hvordan regelen fungerer:

Anta at du må beregne den optimale hellingen for et rør på 110 mm, ifølge GOST, er det 0,02 mm. For å beregne total vinkel må du multiplisere lengden på røret med skråningen spesifisert i SNiP eller GOST. Det viser seg: 10 m (kloakkens lengde) * 0,02 = 0,2 m eller 20 cm. Så forskjellen mellom installasjonsnivået på det første rørpunktet og det siste er 20 cm.

Også i et støpejern, plast eller asbest sement kloakk, må fyllingsnivået beregnes. Dette konseptet definerer hva som skal være strømningshastigheten i et rør slik at det ikke tetter seg fast. Naturligvis er hellingen også avhengig av fylde. Beregn fylle kan bruke formelen:

DRAIN LEVEL HEIGHT / PIPING DIAMETER

Maksimal nivå av fylde - 1, men i dette tilfellet er kloakkrøret fullt, og derfor er det ingen skråning, da må du velge 50-60%. Dette er en koeffisient, det er ofte tatt som 0,5 - som definisjonen av et halvt rørformet hulrom. Mye avhenger av rørmaterialet (støpejern og asbest fylles raskere på grunn av den høye ruheten av de indre veggene), og dens vinkel i forhold til septiktanken.

Målet ditt er å beregne den maksimalt tillatte hastigheten for et avløpssystem. Profesjonelle sier at 0,7 m / s gjør at avfall raskt kan passere veggene, mens det ikke stikker. Investigator, riktig beregning er som følger:

0,5 / 110 = 0,04 er fyllingsnivået

0,5 ≤ 0,7 / 0,042 = 0,5 ≤ 43,75 - beregningen er riktig.

Den siste formelen er en test. Det første sifferet er volumets koeffisient, den andre etter at likestedet er bevegelseshastigheten til avløpsvannet, den tredje er kvadratet av nivået av fylde.

Vinkelen kan også uttrykkes i grader, men da blir det vanskeligere for deg å bytte til geometriske verdier når du installerer et eksternt eller internt rør. Denne måling gir høyere nøyaktighet.

På samme måte er det lett å bestemme hellingen til det ytre underjordiske rør. I de fleste tilfeller har utendørs kommunikasjon store diametre. Etterforskeren per meter vil bruke større forspenning. Imidlertid er det fortsatt et visst hydraulisk avviksnivå, som gjør at du kan gjøre skråningen litt mindre enn optimal. I de fleste tilfeller er denne tillatte størrelsen på trykkrøret 0,02-0,01 mm mindre.

I henhold til SNiP 2.04.01-85 klausul 18.2 (normen ved installering av vanndreneringssystemer), må du følge disse reglene ved konstruksjon av vinkelen til kloakkrør i et privat hus:

 • For en løpende meter av et rør med en diameter på opptil 50 mm, er det nødvendig å tildele 3 cm helling, men samtidig må rørledninger med en diameter på 110 mm trenge 2 cm;
 • Den maksimale tillatte verdien for både internt og eksternt trykkavløp er den totale helling av rørledningen fra basen til slutten av 15 grader;
 • SNiP-normer krever obligatorisk vurdering av nivået av jordfrysing for å installere et eksternt kloakksystem;
 • For å bestemme riktigheten av de valgte vinklene, er det nødvendig å konsultere eksperter, og også å kontrollere de valgte dataene ved hjelp av formlene ovenfor;
 • Når du installerer kloakken på badet, kan du gjøre henholdsvis volumkoeffisienten og rørets helling, ikke så sterk. Faktum er at fra dette rommet kommer vannet ut for det meste uten slipende partikler;
 • Før du jobber, må du lage en plan.

  Ikke bland metoden for installasjon av kloakkrør i leiligheten og huset. I det første tilfellet brukes vertikal montering ofte. Dette er når et vertikalt rør er installert fra en toalettskål eller et dusjkabinett, og det går allerede inn i et koffertrør, laget under en viss forspenning. Denne metoden kan brukes hvis for eksempel en dusj eller en servant er på loftet i et hus. I sin tur begynner installasjonen av det eksterne systemet umiddelbart fra ringene på toalettskålen, septiktanken eller vasken.

  For å motstå ønsket vinkel under installasjonen, anbefales det å grave en grøft under en skråning på forhånd og trekke strengen over den. Det samme kan gjøres på gulvet.

  Slik setter du avløpsslangen på 1 meter av SNiP

  Kompetent installasjon av kloakk er umulig uten foreløpige beregninger. Det er nødvendig å bestemme diameteren på rørene, hastigheten på bevegelsens rømning og avløpsslippets helling ved 1 meter SNiP. Feil ved valget av den siste parameteren kan forårsake betydelige problemer ved driften av det autonome kloakkanlegget.

  Hva er vinkelen på rørledningen?

  Installasjonen av kloakkrør bør ikke utføres i horisonten, men ligger i en liten vinkel til den, hvis verdi bestemmes av spesielle standarder. For å indikere rørets skråning brukes ikke det vanlige systemet av grader, her er koeffisienten bestemt i sentimeter per meter. Denne dimensjonen lar deg unngå store feil når du installerer linjen til septiktanken. Lengden på en slik gren kan være 10-12 meter og det er svært vanskelig å opprettholde en gitt vinkel. Den foreslåtte betegnelsen viser hvor langt en ende av et rør med en lengde på 1 meter skal være over den andre.

  Advarsel. I referansebøker er hellingen til et rør angitt med en enkel eller desimalfraksjon. For eksempel betyr en koeffisient på 0,03 en skråning på 3 cm med 1 meter.

  Forholdet mellom rørdiametre og anbefalt helling

  I tillegg til den anbefalte avløpshellingen på 1 meter, definerer standarden maksimum og minimumsverdi.

  Maksimal helling

  Den øvre grensen for den tillatte verdien må ikke overstige 0,15, det vil si at skråningen på løpemåleren på røret er 15 cm. En større koeffisient kan brukes på korte seksjoner ved siden av sanitærutstyr. Det er nødvendig å ta hensyn til strømningshastigheten, det kan ikke være mer enn 1,4 m / s, ellers vil den faste fraksjonen slå seg ned på veggen på motorveien. Avløpsvann består av mange suspensjoner og partikler med forskjellig viskositet og flyt. Med en skråning større enn 15 cm er de stratifisert - væsken går inn i septiktanken, og de gjenværende fraksjonene siver røret.

  Minimum helling

  Minste figuren er bestemt for hver del av røret:

  • 50 mm - 0,025;
  • 100 mm - 0,012;
  • 150 mm - 0,007;
  • 200 mm - 0,005.

  Hvis disse indikatorene ikke følges, blir rørledningen raskt blokkert. I enkelte områder, en lengde på ikke mer enn 1 meter, er en koeffisient på 0,01 tillatt.

  Feil ved valg av rørets vinkel

  Den normale funksjon av systemet for utslipp av forurenset vann er tilveiebragt av tyngdekraften, fluidet beveger seg gjennom rørene av tyngdekraften. Hvis du velger feil vinkel, oppstår følgende feil:

  • Utilstrekkelig avløpsskråning - Avløpsvann beveger seg sakte og stagnerer i røret, noe som fører til tilstopping. Et slikt fenomen er spesielt skadelig for støpejernsveier, som er utsatt for økt korrosjon, støv og lekkasje.
  • Stor tiltvinkel - akselerasjon av strømningen fører til utilstrekkelig rensing av rørene, vann går raskt og store fraksjoner forblir på veggene. Arbeidet med en slik motorvei er ledsaget av støy og forstyrrelser av vannventiler på sifoner.

  Anbefalt forholdet minker med økende rørdiameter:

  • 40-50 mm - 0,03;
  • 100 mm - 0,02;
  • 150 mm - 0,008;
  • 200 mm - 0,007.

  Feil under rørinstallasjon

  Hvordan beregne graden av fylde av rørledningen

  For stabil drift av kloakkanlegget er følgende indikatorer viktige:

  • strømningshastighet V;
  • fyller kloakksystemet K.

  K = H / D,

  H - høyden på nivået av avløpsvann;

  D - kloakkavsnitt.

  Ved å beregne nivået på fylde av motorveien, kan du bestemme den optimale strømningshastigheten som systemet vil fungere uten silting og søppelblokkering. Rørets full kapasitet er 1, og dermed forstyrrer ventilasjonen av systemet, og hydrauliske låser kan bryte ned. Den effektive hastigheten er 0,5-0,6, dersom den faller til 0,3, så er væsken ikke nok til å vaske ut de faste fraksjonene. Denne koeffisienten avhenger av rørmaterialet, jevn plast har en lavere belegget enn grov støpejern og asbestcement.

  Council. Beskrivelsen av sekvensen av beregninger og nødvendige formler er hentet fra SNiP 2.04.01-85.

  Formel for beregning av rørhelling

  Strømningshastigheten for det avgitte avfallet er en nøkkelparameter ved beregning av den optimale helling av avløpsrøret. Dens minsteverdi er 0,7 m / s. Du kan utføre beregningen for et enkelt system ved å bruke formelen:

  V√ (H / d) ≥K,

  K - rørfylling, for polymere materialer - 0,5 koeffisient, for støpejern - 0,6;

  d - rørseksjon;

  V er strømningshastigheten.

  Fra formelen følger det at forholdet mellom bevegelseshastigheten til fullveien til motorveien ikke bør være mindre enn koeffisienten K. Ved H / d = 0 er kloakksystemet tomt og strømningshastigheten kan ikke beregnes.

  Anbefalinger for installasjon av et internt avløpssystem

  I leilighetene og interne ledninger av et privat hus brukte rør av liten diameter, i tillegg til å koble toalettet. Slangen til avløpsrøret 50 mm brukt til badet, vasken og dusjen er 3 cm per meter. Når du installerer en linje 10 meter lang, bør det høyeste punktet være 30 cm fra det laveste. Arrangere for egne ledninger, må du handle i henhold til reglene:

  • For horisontale rør er sving på 90º ikke tillatt; to formede elementer på 45º skal installeres;
  • Tilkoblingen av vertikale seksjoner i rette vinkler er tillatt av standardene;
  • Endringer i typen av kloakk i de ulike delene er utelukket, dette vil føre til feil i hele systemet som følge av forekomsten av vannhammer;
  • På enkelte deler av motorveien som har en liten avstand, er en økning i skråningen større enn maksimumsnormen.

  Layout av rørleggerarbeid med en skråning av rør

  Hellingsvinkel for ekstern ingeniørnettverk

  Eksterne nettverk er montert fra rør med større tverrsnitt enn internt ledningsnett. Materialet til dem er:

  • polyetylenrør med øvre korrugerte lag;
  • plast;
  • støpejern;
  • asbest sement.

  Deres installasjon i henhold til normer for SNiP bør ta hensyn til nivået på jordfrysing. Dybden på grøften kan variere fra 70 cm i midtbanen til 2 meter i kalde områder. På steder der rørledningen dreier seg og når lengden på rørledningen er over 12 meter, er det nødvendig å installere inspeksjonsbrønner. Disse elementene vil tillate rengjøring av blokkeringer i systemet.

  For et landsted med to bad er det brukt med rør med en diameter på 110 mm, hvis huset har tre toaletter og mer, anbefales det å legge en rørledning med en seksjon på 160 mm. Når du griser en grøft, er en margin på opptil 20 cm igjen for å justere røret til anbefalt hellingsvinkel. Hver stamme størrelse har sin anbefalte slope ratio:

  • 110 mm - 0,02 eller 2 cm per 1 meter;
  • 160 mm - 0,008 eller 8 mm pr 1 meter.

  Council. Når du installerer en ekstern motorvei, begrenser du antall sving som øker hellingsvinkelen. På grunn av lindringen kan det være vanskelig å gi den nødvendige hellingen.

  Legger den ytre motorveien

  Overholdelse av standarder gjør at du kan opprettholde driften av motorveien når du flytter kloakk av tyngdekraften. Den optimale enheten for å bestemme riktig helling er et nivå, ved å bruke det kan du oppnå høy nøyaktighet. Men ikke alle har en slik enhet, så man har funnet måter å sjekke ved hjelp av tilgjengelige verktøy. For måling vil trenge:

  • ledning eller tau;
  • to pinner;
  • bygningsnivå.

  Pinnene er hamret inn i gravgraven - en i begynnelsen og den andre på slutten. Mellom dem strekkes ledningen og, ved hjelp av byggnivået, blir eksponert langs horisonten. Dybden på grøften til ledningen måles deretter ved startpunktet og ved sluttpunktet. Forskjellen mellom disse verdiene dividert med rørledningens lengde bør være ønsket verdi av avløpsrørets helling med 1 lineær måler. For å passe til verdien under ønsket indikator, kan du fordyre eller hente sand til bunnen. Rørlegging utføres alltid på en pute av komprimert sand. Det samme materialet er den første fyllingen til toppen av linjen, og deretter fylles på nytt.

  Hvis den naturlige avlastningen av nettstedet overskrider standardfigurene, kan du montere motorveien på to måter:

  • opprett et system som inneholder flere vertikale overganger og horisontale seksjoner, lagt med den anbefalte hellingen;
  • grave en dyp grøft der ett vertikalt segment vil bli plassert i begynnelsen av rørledningen, resten vil bli lagt langs standardhellingen.

  Ved å observere riktig skråning ved installering av rørledningen i og utenfor det private huset, vil det sikre det uavhengige avløpssystemet.

  Rørhelling for kloakk ved 1 meter: SNiP, anbefalinger og beregningsmetoder

  For helling av de eksterne og interne kloakkrørene i et privat hus, samt for å legge avløpssystemet i leiligheten, har eksakte standarder allerede blitt beregnet og tilsvarende anbefalinger fra SNiPs blitt sendt. Men ofte for riktig utstrømning er det nødvendig å beregne det optimale nivået av skråning, basert på individuelle parametere, romtype, materiale og diameter på rørene.

  La oss vurdere SNiPs, anbefalinger og formler for å beregne hvilken skråning et rør skal ha for rensing til en lengde på 1 meter i forskjellige tilfeller - i en leilighet, et privat hus, et internt og eksternt nettverk og avhengig av materialet som brukes til å lage kloakkrør.

  Betydningen av helling

  For normal drift av avløpssystemet er det viktig å foreta nøyaktige beregninger. Hva er konsekvensene av feil?

  • For mye forspenning vil føre til en akselerert utstrømning, som vil bli ledsaget av sterk støy. Dette sletter raskt den indre overflaten og senker selvrensingen.
  • Utilstrekkelig nivå truer med å tette systemet, spesielt hvis det ikke gir en fecal hjemmepumpe. Plasseringen av rørblokkering er vanskelig å diagnostisere og tar lang tid å reparere.

  Ved utforming av kloakk er det vanlig å bli styrt ikke med formler, men av verdier gitt i SNiPs. Installasjon inne i bygningen er styrt av kravene i kapittel 2.04.01-85, og utendørs installasjon er styrt av kapittel 2.04.04-85.

  Ulike beregningsmetoder er nødvendig for høyhus og store boligkomplekser.

  Alle tall er gitt i form av koeffisienter og måles i centimeter per løpende meter. Betegnelsen i grader brukes ikke på grunn av store feil i installasjonsprosessen til en septiktank eller kloakkbrønn, som ligger i en avstand på 10-12 m fra huset. Så, for diameteren 40-50 mm og avstanden til septiktanken ved 12 m, brukes en koeffisient på 0,03 (3 cm / m), og for en del av 85-100 mm - 0,02.

  Minimalt tillatt helling for eksterne og interne kloakklinjer i henhold til SNiP er 0,015, med en skråning av kloakkrør med en vinkel mindre enn de minste faste partiklene forblir i røret. I små områder - ikke mer enn 1 m, er en koeffisient på 0,01 tillatt.

  Maksimal helling av de eksterne og interne kloakksystemene overstiger ikke 3% i henhold til standardene og avhenger vanligvis av strømningshastigheten. En hastighet på opptil 1,4 m / s må opprettholdes i plastrørledninger, ellers vil dreneringen deles i brøkdeler og faste partikler forblir i systemet.

  Beregning for leiligheten

  For vasker, vasker, vasker og bad, velges rør med diameter 40-50 mm med en skråning fra 2,5 cm til 3,5 cm per meter. For å rense dreneringsvannet fra toalettet er linjediameteren 100 mm. Minimumsverdien per lineær måler er 0,012, og normen er 0,02. Når du installerer brukt boble eller lasernivå.

  Så hvordan beregner du riktig skråning når du legger kloakkrør i kloakknettverket? Formelen for beregning av de normative koeffisientene:

  Separat kan den komplekse Kollbrook-White formel påføres. Det ser slik ut:

  Beregning for et privat hus

  Med små mengder avfall er ikke beregning nødvendig. Det viktigste er at skråningen ikke skal være mindre enn det minimum som er tillatt i henhold til SNiPs normer.

  Det er viktig at skråningen og tverrsnittet av avløpssystemet bidrar til rørledningens fylde på minst en tredjedel av diameteren.

  For å øke vedlikeholds- og levetid anbefales det å bruke rør av samme materiale.

  Vanligvis er det gitt fortrinn til stikkontakter som er montert mot strømmen i motorveien. Om nødvendig, endre strømningsretningen, er det ønskelig å unngå skarpe svinger.

  Så, i stedet for en montering på 90 o, anbefales det å bruke 2 til 45 o.

  Ved tvunget eksternt avløpsvann er all rørlegger under septiktankens nivå. Beregningen av vinklene langs hele lengden av rørledningen blir irrelevant. Det er bare nødvendig at kloakken strømmer til en enkelt samler etter tyngdekraften, og derfra pumpes ut med en husholdningspumpe. Hvilke rør brukes til utendørs avløpsvann finner du ut fra denne artikkelen.

  Det andre alternativet er å installere en fekalpumpe i systemet etter hver sanitær enhet. Hvordan skikkelig utføre avløpsvann i et privat hus, vil vi fortelle i denne artikkelen.

  Optimale verdier for utendørssystemet

  Når det legges til det eksterne avløpssystemet, tas utgangspunktet for rørledningen ut av veggen eller fundamentet som grunnlag. Regelen blir observert: jo mindre delen er, desto større er hellingen. For en normal utstrømning med en diameter på 110, er 0,02 nok, og for rør på 60-80 mm 0,03 og mer er nødvendig.

  Det er tre hovedfaktorer å vurdere:

  1. Lettelse. Dreneringsbrønner er vanligvis plassert på laveste punkt på stedet, så den naturlige hellingen til grøften er også lagt til.
  2. Dybden på rørledningen nær septiktanken bør ikke være lavere enn innløpet til kloakkbrønnen.

  Hellingen må være rasjonell, slik at du ikke trenger å grave i bassenget for avløp for dypt - dette er både dyrt og farlig hvis grunnvannet kommer inn i septiktanken.

 • Grøften bør være dypere enn nivået av jordfrysing.
 • Innvendige rørinstallasjonsregler

  Når de indre rørene legges, hvor alle punkter er redusert til en stigning, beregnes utladningsvolumet totalt for alle enheter som er koblet til hovedlinjen. Pass på å beregne gulvets ujevnhet, slik at skråningen og høydeforskjellen mellom VVS og vasken er i samsvar med SNiPs normer.

  Ytterligere anbefalinger

  I prosessen med design og legging må du være oppmerksom på noen få punkter:

  1. Naturlig krymping. Jord kan komprimeres under påvirkning av eksterne faktorer, som følge av at skråningen endres.
  2. På enkelte områder er det tilrådelig å sette inspeksjonsluker i trinn på 30-40 cm ved tilstopping på grunn av dårlig utstrømning. Til samme formål kobler spesialister rør med en vinkel på minst 120 °.
  3. Beregninger utføres fra startpunktet til avløpssystemet, men installasjonen foregår alltid i omvendt rekkefølge - bort fra avløpsbrønnen.
  4. Prosjektet er utformet slik at lengden på linjen var minimal. Jo kortere linjen, jo mindre sannsynlig er det å bli tilstoppet eller ødelagt.

  Det beste beregningsalternativet er orientering til SNiPs normer og vurdering av bygningens individuelle egenskaper og plasseringen av badene. Etter ferdigstillelse av installasjonen før grøften er innstilt, kontrolleres alle elementer av linjen for lekkasje tetthet og pålitelighet av utstrømningen.

  Hvordan lager du riktig skråning når du installerer kloakkrør?

  Når du legger kloakkrør i et privat hus eller overhaling av en leilighet (med bytte av kloakknett og vannforsyning), bør det huskes at strømningsprinsippet i dem er bygget på tyngdekraften. Dette betyr at uten utvendig innblanding vil det bare forekomme bevegelse i avløpssystemet når det er en skråning av avløpsrøret.

  Legger rør kloakk

  I hjemmemiljøet, gjør installasjonen av kloakkrør med egne hender, gir det ingen mening å ordne et trykksystem for tvangsoverføring av kloakk ved hjelp av en pumpe. Dette medfører ytterligere kostnader både under byggingen og i driftsperioden, og reparasjonen, om nødvendig, er ganske dyr. Systemer av nettverk av tvungen strømning brukes kun i store næringer.

  Grunnleggende parametere

  Når legging av kloakkrør med egne hender er gjort i et privat hus, er det svært viktig å skape riktig skråning for dem, observere alle reglene og installere dem. For liten skråning vil føre til svak strømning innenfor linjen, noe som gjør at store komponenter kan deponeres, og det vil bli nødvendig å reparere alle nettverk.

  En stor hellingsvinkel for avløpsrøret er også uegnet, da avløpsvannet vil strømme raskere enn de andre komponentene, hvilket også vil føre til tilstopping av hele systemet og må gjøre demontering for å rette opp situasjonen.

  Reglene for riktig installasjon av kloakkrørledningen er å sikre tilstrekkelig hastighet på bevegelse av avløpsvann. Denne indikatoren er en av de viktigste, og det avgjør hvor effektivt hele kloakkanlegget fungerer.

  Størrelsen på rørets skråning, avhengig av diameteren

  Erklæringen at jo større rørets skråning, jo raskere strømmen, og jo bedre arbeidet i hele systemet, er feil. Med en stor skråning, vil vannet gå veldig fort, men derimot ligger feilen - med høyhastighetskanalen av vann i linjen blir det selvrensende systemet betydelig redusert.

  Store og tunge partikler som faller i kloakk sammen med vann, vil ikke ha tid til å gå helt og vil forbli i den, gradvis akkumulere og skape blokkeringer.

  I tillegg fører denne tilnærmingen til støyende drift av dreneringssystemet, og på grunn av den høye bevegelseshastigheten vil det bli økt slitasje på den indre overflaten.

  Dette vil føre til for tidlig utskifting av enkelte seksjoner eller må reparasjon av hele avløpssystemet.

  I henhold til regler for installering av kloakkrør - bør den optimale hastigheten på bevegelse av avløpsvann være fra 0,7 til 1 meter per sekund.

  Siden hastigheten på bevegelse av avløpsvann bestemmes av avløpsrørets skråning, er det en annen parameter som uttrykkes av forskjellen i høyden ved begynnelsen av rørledningen (høyeste punkt) og dens ende (det laveste punktet i hele systemet).

  Hellingen på 1 løpende meter av kloakkrør i cm i høyden er parameteren som må observeres ved legging av kloakk. Overholde normer for denne verdien må, for ellers vil det kreve demontering av hele systemet, og noen ganger reparasjon eller endring av vannforsyningen.

  standarder

  Når du legger kloakkrør i et privat hus, må du følge reglene beskrevet i SNiP 2.04.01-85.

  Med hensyn til rørledningens diameter, blir avløp utført med en viss skråning for hver løpemåler.

  • Hvis det brukes linjer med en diameter på 40-50 mm, må skråningen være lik 3 cm per lineær meter;
  • for rør med en diameter på 85-110 mm, den optimale 2 cm hellingen per lineær meter.

  I noen tilfeller er hellingsparametere uttrykt i et brøknummer, ikke i sentimeter per lineær meter. For eksempelet ovenfor (3/100 og 2/100) vil informasjon om skråningen med riktig legging av kloakkrør i et privat hus se slik ut:

  • for linjer med en snitt på 40-50 mm - en helling på 0,03;
  • for linjer med en del av 85-110 mm - en helling på 0,02.

  Individuell helling beregning

  Plassering av avløpsrør gjør det selv i et privat hus utføres i henhold til standardene som fremgår av Building Code. Men det er mulig å beregne parametrene for ordningen av kloakk og vanntilførsel selvstendig. For å gjøre dette, bruk følgende formel:

  • K - en spesiell faktor som tar hensyn til egenskapene til materialet som ble brukt i fremstillingen av røret;
  • V - hastigheten på passasje av avløpsvann;
  • H - rørfylling (flythøyde);
  • D-delen (diameter) av røret.

  Helling av kloakkrør kan beregnes uavhengig

  • koeffisient K, for rør laget av glatte materialer (polymer eller glass), må være lik 0,5, for en metallrørledning - 0,6;
  • indikator V (flythastighet) - for enhver rørledning er 0,7-1,0 m / s;
  • forholdet H / D - sier fyllingen av røret, og skal ha en verdi på fra 0,3 til 0,6.

  Innvendige og eksterne kloakksystemer

  Når du legger avløpsnett og vannforsyning i et privat hus, bør du ta hensyn til noen av funksjonene som skyldes plasseringen av deres individuelle seksjoner.

  Interne systemer

  Ved installasjon av rør av kloakken i privatboligen to er de to diametre generelt påført - 50 mm og 110 mm. Den første for drenering, den andre for toalettet. Plassering av kloakkrør bør utføres i henhold til følgende anbefalinger:

  • Rotasjon av rørledningen (i horisontal stilling) skal ikke gjøres i en vinkel på 90 grader. For å endre bendens retning er det bedre å installere i en vinkel på 45 grader, dette letter i stor grad passasjen av hovedstrømmen og reduserer sannsynligheten for akkumulering av faste partikler.
  • Fittings bør installeres på steder der systemet vender, det bør revideres og gjøres praktisk å rengjøre eller demontere i tilfelle tilstopping;
  • I korte individuelle seksjoner er det tillatt å øke hellingen, som overstiger den anbefalte hastigheten. En slik kort gren kan være et rør som forbinder toalettet til stigerøret;
  • På hver separat seksjon må rørledningens skråning være jevn, uten plutselige dråper, fordi deres tilstedeværelse kan skape en tilstand for forekomst av vannhammer, hvis konsekvenser vil være reparasjon eller demontering av et allerede operativsystem.

  Legge av kloakk i et privat hus med egne hender (video)

  Eksterne (eksterne) systemer

  Riktig installasjon og installasjon av kloakkrør er nødvendig, ikke bare innenfor, men også utenfor det private huset, fra utgangspunktet til det interne kloakkanlegget til septiktanken.

  Derfor bør du være oppmerksom på følgende punkter:

  • kloakknett legges i grøfter med en dybde på 0,5 til 0,7 meter. Begravelsenes størrelse er avhengig av jordens egenskaper og er justert for spesielle forhold;
  • Når du skal forberede grøfter, bør du bruke sand på bunnen for å etablere riktig skråning på grunn av sengetøy.
  • Forkalkulert helling (per meter) for å gi en guide fra ledningen som strekkes mellom de hamrede pinnene. Dette unngår unødvendig nedbøyning eller høyning av kloakksystemet i enkelte områder;
  • Etter å ha lagt rørene på bunnen av grøften, kontroller du igjen tilstedeværelsen av riktig skråning, og ryd det om nødvendig med en sandpute.

  Storm kloakk

  Det samme systemet krever helling, og dets tilstedeværelse er nødvendig for å eliminere dannelsen av vannakkumulering på jordoverflaten under nedbør.

  Legging av stormen kloakk

  Ved tilrettelegging av et stormvannsuttak, tas de samme parametrene i betraktning som for hovedavløpssystemet - rørets diameter og materialet som det er laget av. Helling gjennomsnitt:

  • for rør med en diameter på 150 mm - indikatoren varierer fra 0,007 til 0,008;
  • ved 200 mm tverrsnitt - 0,005 til 0,007.

  På private gårder kan du komme med med åpne vannsystemer.

  Men selv med et slikt system for vannavladning må skråningen være tilstede:

  • for dreneringsgrøfter - 0,003;
  • for skuffer av betong (halvcirkelformet eller rektangulært) - 0.005.

  Når er kloakkrøret lagt? Hva skal være avløpsslangens helling?

  Ordningen for enheten av stormavløpssystemet til et privat hus

  For normal drift av kloakk skal sluttværdien være i samsvar med anbefalte normer for SNiP, eller beregnet ved en spesiell formel.

  Uttrykket - jo større skråningen - desto bedre og raskere avløp - en feil som ikke bør tillates for å unngå den etterfølgende demontering av et helt nytt avløpssystem.

  Hvis du holder deg til tidstestede og driftsstandarder - kloakkanlegg og rørleggerarbeid i mange år ikke vil kreve reparasjon eller demontering.

  Hva skal være bakken av et avløpsrør på 1 meter i et privat hus?

  Det er helt åpenbart at det er umulig å gjøre uten et pålitelig avløpsystem for en vanlig bolig i et moderne hus eller leilighet. Det er et rørsystem for avhending av avløpsvann. Feil i arbeidet til sistnevnte fører ikke til de beste konsekvenser, derfor, når man skal rense kloakkanlegget i et privat hus, er det nødvendig å overholde kravene til byggekoder og forskrifter.

  I et moderne hus må kloakk være riktig.

  Avløp beveger seg gjennom tyngdekraften under påvirkning av tyngdekraften, så det er viktig å beregne den riktige avløpshellingen på 1 meter. Hvis det er for stort eller for lite, vil det være uregelmessigheter i systemet, opp til forekomsten av ubehagelige nødsituasjoner. Hvilken form for skråning for kloakksystemrørene som skal installeres, bestemmes av en rekke omstendigheter.

  Konsekvenser av for liten eller for mye skråning

  En overdreven stor skråning av kloakkrøret forårsaker en for høy avløpsrømning. I dette tilfellet vil store deler av avfall kastes til rørledningens indre vegger, holde fast ved dem og vil ikke kunne gå videre. Det er viktig å sikre den optimale hellingen av kloakkrør på 1 meter i et privat hus.

  Den optimale hellingsvinkelen avhenger av rørets diameter

  Ved utforming av dreneringssystem, avhengig av rørets diameter, velges den optimale vinkelen av hellingen. For at systemet skal fungere skikkelig, må rør med mindre diameter forsynes med større helling. Det måles i centimeter per lineær meter rørlengde. SNiP bestemmer følgende parametere for rør i henhold til diameteren:

  • 50 mm - 3 cm helling per 1 meter lengde;
  • 110 mm - 2 cm;
  • 160 mm - 0,8 cm;
  • 200 mm - 0,7 cm.
  Illustrasjon av nødvendig slope for rør med forskjellige diametre

  Disse optimale verdiene beregnes for like lange deler av det eksterne og interne rørledningsnettverket. Det er spesifikke funksjoner ved tilkobling til flensforbindelser, sifoner og beslag.

  Funksjoner bestemmer skråningen på bad, kjøkken og toalett

  Funksjoner bestemmer skråningen på badet, kjøkken og toalett er bestemt av det faktum at det er passende VVS-inventar. Under kjøkkenrørene er installert med en maksimal diameter på femti millimeter, den optimale vinkelen for dem er 3,5 cm. Toalettet bruker rør med en diameter på hundre millimeter, den optimale hellingen for dem er 2 cm. Verdiene av denne parameteren for husholdning VVS-apparater er oppsummert i følgende tabell.

  Regler for å bestemme hellingsvinkelen for eksternt kloakk

  For å legge utendørsnettverket ved hjelp av rør med mye større diameter enn inne i huset. Som et resultat er installasjonsvinklene forskjellige. For eksempel, for et rør med en diameter på hundre og femti millimeter, vil skråningen være 0,8 cm per meter lengde, hvis diameteren er to hundre millimeter, reduseres verdien av denne parameteren med en millimeter og vil være 0,7 cm.

  Maksimalnivåfallet for det eksterne nettverksrørsystemet bør ikke overstige femten centimeter per meter lengde. Denne regelen gjelder ikke for korte deler av rørledningen med en lengde på mindre enn en og en halv meter.

  Beregning av den nødvendige hellingen til kloakkrøret på egen hånd

  For å beregne rørhellingen på egenhånd må du vite lengden og diameteren. I SNiP publiserte spesielle tabeller med verdiene til denne parameteren. I det generelle tilfellet er det mulig å bestemme hellingsvinkelen av røret ved hjelp av egne ressurser:

  • Beregningen skal gjøres, med tanke på diameteren av det vertikale røret;
  • For rør med et tverrsnitt på opptil ett hundre og ti millimeter er det nødvendig med en skråning på tjue millimeter;
  • Opptil hundre og seksti millimeter i diameter krever en åtte millimeter helling av røret;
  • Smale rør opp til femti millimeter i diameter installeres med en skråning på tre centimeter.
  Avløpsskråning lett å kontrollere nivå

  Visse vanskeligheter med oppfatning er forårsaket av måleenheten av denne parameteren, uttrykt i hundrevis av et tall. Imidlertid er det egentlig ikke noe vanskelig, for eksempel betyr en hellingsverdi på 0,05 at differansen i høyden mellom begynnelsen og slutten av rørlederen er fem centimeter.

  Sewer fullness verdi

  En av de viktigste operasjonelle egenskapene til avfallssystemet er dens fylde med fecal vann. Verdien av denne parameteren bestemmes ved å dele høyden på avløpsnivået med verdien av rørseksjonen.

  Beregning av diameteren av avløpsrøret

  Ved utforming av avløpssystem for problemfri drift, er det nødvendig å velge en så viktig driftsparameter som diameteren av rørledningsnettverket. Det bestemmes av kombinasjonen av følgende forhold:

  • Tverrsnittet av sanitetsfittings dyser bør ikke overstige diameteren av hovedavløpsrøret;
  • økningen i diameter fører til en akselerasjon av permeabiliteten av avløpsvann eksponentielt;
  • fyllingsfrekvens bør ikke være høyere enn seksti prosent;
  • Bygningskoder inneholder de data som er nødvendige for å beregne diameteren av avløpsrøret.
  Dreneringen av badet i andre etasje til stigerøret er laget av 110 mm rør

  Bygningskoder bestemmer diameteren på rørene på hoveddelene av nettverket på ett hundre og ti millimeter. Tilkobling av husholdningsvannsapparater utføres til rør med diameter ikke over 50 mm. Unntaket er toalettet, driftsbelastningen som økes. Diameteren av den totale stigerøret er hundre millimeter. Tverrsnittet av kloakkrør av store urbane motorveier kan nå tusen to hundre millimeter.

  Legge til eksternt kloakk, med tanke på nivået på jordfrysing

  Installasjon av det eksterne kloakksystemet skal utføres med obligatorisk vurdering av dybden av jordfrysing på arbeidsplassen. Dette nivået varierer med klimatiske forhold og varierer i forskjellige områder. SNiP 23-01-99 inneholder de nøyaktige verdiene til denne parameteren for forskjellige regioner.

  Kart over normative dybder av frysing

  For eksempel, hvis dybden av jordfrysning er en og en halv meter, må kloakksystemet ikke legges nærmere jorden. I dette tilfellet vil fecalvannet fryse og ødelegge rørledningsnettet, noe som vil føre til fullstendig feil. For forstadsområdet er dybden av jordfrysning 1,4 meter, i de sentrale områdene i vårt land er det omtrent det samme.

  Regler for organisering av installasjonspute for legging av rør

  Riktig installasjon av kloakkanlegget sørger for installasjon av installasjonspute. Det er en sandhøyd hvor rørledningsnettverket er direkte lagt. For å opprettholde ønsket hellingsvinkel for systemet og utformet monteringspute. Denne parameteren kan endres ved å hælde sand på ett eller annet sted.

  Puten skal gi en jevn skråning av kloakksystemet

  Før du legger rørledningsnettet, kontrolleres alle elementer i designen for integritet, forekomsten av sprekker og synlige feil er uakseptabelt. Ellers er lekkasjer og nødsituasjoner uunngåelige. Beviset avløpsrør legges på monteringsplaten og avgis med et bygningsnivå. Hvis det er nødvendig, justeres hellingsvinkelen på riktig sted slik at røret som ligger på dypet, passer godt til det og er ubevisst.

  Generelle anbefalinger for installasjon av dreneringsrør

  Generelle anbefalinger vil bidra til å unngå de vanligste feilene når du legger dreneringsrørene til det interne og det eksterne avløpssystemet. Følgende faktorer bør vurderes:

  • Strukturelementene i rørledningsnettverket er utsatt for krymping over tid. Som et resultat er det nødvendig å regelmessig justere vinkelen på rørene.
  • Når du endrer retningen for å legge flensen, bør du foreta en vinkel på minst hundre tjue grader. Ellers vil det være nødvendig å utstyre en ekstra inspeksjonsluke for å kontrollere rørledningenettverket og rengjør det om nødvendig.
  • Arrangement av skjult kloakk krever spesielt forsiktig testing av alle elementer i dens struktur for integritet og fravær av lekkasjer. I dette tilfellet bør visningsvinduene være lokalisert i kort avstand fra hverandre.
  • Rørene legges i motsatt retning til strømmen av avløpsvann. Installasjonen starter fra avløpsrøret med videre fremskritt til de tilkoblede rørleggerinnretningene.
  Så i praksis, skråningen av dreneringsrøret for vasken

  Den ønskede hellingsvinkelen for kloakkrør under oppbyggingen av et hjemmenettverk er lett å opprettholde. Tidligere er det tegnet en markering på veggen, som skisserer linjen til den tidligere beregnede skråningen. Rørledningsnettet legges på det.

  Arbeidet med innretningen av utendørssystemet er noe vanskeligere. I dette tilfellet, for å sikre den nødvendige hellingen, er det nødvendig å grave en grøft, hvor dypet gradvis øker. Kontrollen utføres ved hjelp av et konstruksjonsnivå, strengen som strekkes i riktig vinkel vil i stor grad lette gjennomføringen av industrielle manipulasjoner.

  Effektiviteten til systemet er i stor grad avhengig av riktig vedlikeholdt hellingsvinkel for rørledningsnettet. Det er nødvendig å følge anbefalte standarder. Når du går fra de angitte parametrene, oppstår ofte nødsituasjoner og tilstopping av rørledningsnettet.

  Vi har valgt en spesiell video for deg, som inneholder mye nyttig informasjon om avløpsvannet.

  Slope internt kloakk

  På designstadiet, og deretter under installasjon, er det nødvendig å nøye observere hellingsvinkelen i kloakkrørene. Og det spiller ingen rolle om det er intern eller ekstern avløp, rørledningen må ha en skråning.

  Dette skyldes det faktum at kloakksystemet i de fleste tilfeller er tyngdekraften, det vil si at avløpsvannet leveres til behandlingsanlegget under tyngdekraften. Selv en liten avvik fra standardene vil føre til feil funksjon av hele systemet.

  Hva er rørets vinkel

  Vinkelen på rørene - endringen i arbeidsflaten i forhold til horisonten. I standard målesystemer er det vanlig å måle vinkler i grader, mens rørledningens skråning måles i centimeter per meter.

  Så for et rør med en diameter på 50 mm er den anbefalte vinkelen 0,03 m eller 3 cm. Det viser seg at forskjellen mellom begynnelsen og slutten av måleseksjonen vil være 3 centimeter.

  Hvordan beregne bakken

  For å beregne hellingsvinkelen til kloakkrør er det to måter: beregnet og ikke-konstruert.

  Ikke-beregningsmetoden gir skreddersydde hellingsanbefalinger avhengig av rørledningens tverrsnitt. Det er tillatt å endre denne verdien med 3% avhengig av driftsforholdene.

  Designmetoden brukes til kloakk med konstant trykk på avløp og har i sin tur to metoder:

  1. beregning av overholdelse av mengde av avfall fra rørledningen til normativ koeffisient;
  2. Kollbrook-White formel.

  I private hus er det vanskelig å beregne de nøyaktige indikatorene for rørets fylde og hastigheten på strømmen, derfor blir ikke-beregningsmetoden ofte brukt.

  Hellingen av kloakkrørene 50, 100, 110, 160, 200 mm

  Byggingen av kloakkanlegget krever at visse standarder overholdes. Spesielt er den riktige hellingen til kloakkrøret veldig viktig, som er valgt i henhold til reglene i SNiP 2.04.01-85 og 2.04.03-85 (du kan se og laste ned disse dokumentene fra meg helt gratis her), samt lengden på kommunikasjonsrørledninger.

  Hvordan velge en klasse vinkel - flere alternativer

  Det er flere stillinger som hjemmehåndverkere styres av:

  1. Gjør vinkelen så skarp som mulig;
  2. Minimer skråningen eller til og med hopp over dette punktet når du installerer kloakk;
  3. Lag en skråning i henhold til SNiPs, GOST eller spesialiserte kataloger.

  Ved en første øyekast vil en for skarp helling av kloakkrøret hjelpe vannet som trenger rengjøring for å nå destinasjonen raskere. Men på den annen side er røret samtidig utsatt for de skadelige effektene av avløpsvann. På grunn av at vann går gjennom kloakken for fort, blir faste partikler av kloakk, matrester og annet avfall, ofte drenert inn i toalettet, forbli i røret. Derfor er rørets maksimale helling stramt regulert. Ser frem til å si at den er lik 15 cm per 1 meter løp.

  Et annet problem vil være siltingen av røret. Over tid slukkes kloakk og må jobbe med reparasjonen. Levetiden til et slikt system er mye kortere enn standarden og er mindre enn et år.

  Minimal forspenning eller mangel på det er en grov feil ved installering av kloakkrørledning. Samtidig er røret ikke bare siltet, men også praktisk talt ikke rengjort naturlig.

  Hvorfor trenger jeg en rørvinkel?

  Ved hjelp av vinkelen til kloakkrøret er det nødvendig å bruke for å frata deg selv av følgende problemer:

  1. Ved silting av røret, er luft sifoner brutt, som tjener som beskyttelse mot ubehagelige lukt i rommet;
  2. Silting av hovedrøret truer med et fullstendig brudd på hovedfunksjonene til kloakkene, som i utgangspunktet er terminering av systemet;
  3. Beskyttelse av kjelleren til et bolighus fra lekkasje og gjennombrudd avhenger av korrektheten av skråningen.

  Video om emnet:

  Avløpsskråninger og deres måter å utstille:

  Hvordan velge riktig avløpsslange:

  Også, hvis det ikke er noen problemer med korrosjon ved plastfri montering av plast, kan det forekomme hull i støpejernsrøret. Hun vil begynne å sende vann og kloakk inn i kjelleren.

  Tidligere ble det i høyhus ikke installert kloakkanlegg med en skråning, derfor er det så ofte tilfelle å drukne i en leilighet i første etasje eller bryte gjennom hele avløpssystemet.

  Hvordan velge en skråning

  For å finne ut hva som skal være minimale helling av røret, som vil være optimalt for deg, må du vite lengden på hele avløpssystemet. Referansebøker bruker data umiddelbart i ferdig form, de er avbildet i hundrevis av et heltall. Noen ansatte finner det vanskelig å navigere slik informasjon uten forklaring. For eksempel presenteres informasjonen i referansebøker i følgende form:

  Tabell: nødvendige skråninger og rørdiametre for utslipp Tabell: Skråninger av dreneringsrør i en leilighet

  Minimum og maksimal avløpshelling per 1 meter som kjøres av SNiP

  Nedenfor er et bilde som viser minimale skråninger, avhengig av diameteren på 1 meter røret. For eksempel ser vi at for et rør med en diameter på 110 - en hellingsvinkel på 20 mm, og for en diameter på 160 mm - allerede 8 mm og så videre. Husk regelen: Jo større diameteren av røret, desto mindre er hellingsvinkelen.

  Eksempler på minimale avløpsskråninger per meter av SNiP, avhengig av rørets diameter

  For eksempel er en skråning for et rør med en diameter på opptil 50 mm og en lengde på 1 meter nødvendig 0,03 m. Hvordan ble det bestemt? 0,03 er forholdet mellom høyden på skråningen og rørets lengde.

  Helling av kloakkrør 110 mm for utendørs kloakk

  Anta at du må beregne den optimale hellingen for et felles rør på 110 mm, som hovedsakelig brukes i utendørs avløpsanlegg. Ifølge GOST er hellingen til et rør med en diameter på 110 mm 0,02 m pr 1 lineær meter.

  For å beregne total vinkel må du multiplisere lengden på røret med skråningen spesifisert i SNiP eller GOST. Det viser seg: 10 m (kloakkens lengde) * 0,02 = 0,2 m eller 20 cm. Så forskjellen mellom installasjonsnivået på det første rørpunktet og det siste er 20 cm.

  Kalkulator beregner avløpsskråning for et privat hus

  Jeg foreslår at du tester online kalkulator for å beregne helling av kloakkrør for et privat hus. Alle beregninger er omtrentlige.

  Under rørets diameter refererer til rørets diameter, som fører direkte inn i avløpshullet eller det generelle systemet for avløpsvann (ikke forveksles med viften).

  PS! Alle spørsmål og forespørsler om denne kalkulatoren kan angis nedenfor i kommentarene til denne artikkelen.

  Bruk av beregnet og optimal belegningsgrad

  Også plast-, asbest-sement- eller støpejerns kloakkrør må nødvendigvis beregne nivået av fylde. Dette konseptet definerer hva som skal være strømningshastigheten i et rør slik at det ikke tetter seg fast. Naturligvis er hellingen også avhengig av fylde. Beregn den beregnede fylle kan bruke formelen:

  • H er vannstanden i røret;
  • D er dens diameter.

  Minimalt tillatt SNiP 2.04.01-85 fyllingsnivå, i henhold til SNiP - Y = 0,3 og maksimum Y = 1, men i dette tilfellet er kloakkrøret fullt og derfor er det ingen skråning, da må du velge 50-60%. I praksis er den estimerte fyllhastigheten i området: 0,3 Hydraulisk beregning for fyllekapasitet og hellingsvinkel

  Målet ditt er å beregne den maksimalt tillatte hastigheten for et avløpssystem. Ifølge SNiP bør fluidets hastighet være minst 0,7 m / s, noe som gjør at avfallet kan passere raskt gjennom veggene uten å stikke.

  Ta H = 60 mm, og rørdiameter D = 110 mm, materialet er plast.

  Derfor er riktig beregning som følger:

  60/110 = 0.55 = Y er det beregnede fyldenivået;

  Deretter bruker du formelen:

  K ≤ V√ y, hvor:

  • K - optimal volumnivå (0,5 for plast- og glassrør eller 0,6 for støpejern, asbestcement eller keramisk rør);
  • V er væskens hastighet (vi tar minst 0,7 m / s);
  • √Y er kvadratroten av det estimerte rørbelegget.

  0,5 ≤ 0,7 √ 0,55 = 0,5 ≤ 0,52 - beregningen er riktig.

  Den siste formelen er en test. Det første sifferet er koeffisienten av optimal fylde, den andre etter at likestedet er hastigheten på bevegelsen av avfallet, er det tredje kvadratet av nivået av fylde. Formelen viste at vi valgte hastigheten riktig, det vil si det lavest mulige. Samtidig kan vi ikke øke hastigheten, siden ulikhet vil bryte.

  Vinkelen kan også uttrykkes i grader, men da blir det vanskeligere for deg å bytte til geometriske verdier når du installerer et eksternt eller internt rør. Denne måling gir høyere nøyaktighet.

  Slope kloakk rør skjematisk

  På samme måte er det lett å bestemme hellingen til det ytre underjordiske rør. I de fleste tilfeller har utendørs kommunikasjon store diametre.

  Derfor vil en større helling brukes per meter. Imidlertid er det fortsatt et visst hydraulisk avviksnivå, som gjør at du kan gjøre skråningen litt mindre enn optimal.

  For å oppsummere, sier vi at i henhold til SNiP 2.04.01-85 klausul 18.2 (normen når man installerer vanndreneringssystemer), må du følge disse reglene når du bygger vinkelen av kloakkrør i et privat hus:

  1. For en løpende meter av et rør med en diameter på opptil 50 mm, er det nødvendig å tildele 3 cm helling, men samtidig må rørledninger med en diameter på 110 mm trenge 2 cm;
  2. Den maksimale tillatte verdien for både internt og eksternt trykkavløp er den samlede helling av rørledningen fra bunnen til enden av 15 cm;
  3. SNiP-normer krever obligatorisk vurdering av nivået av jordfrysing for å installere et eksternt kloakksystem;
  4. For å bestemme riktigheten av de valgte vinklene, er det nødvendig å konsultere eksperter, og også å kontrollere de valgte dataene ved hjelp av formlene ovenfor;
  5. Når du installerer kloakken på badet, kan du gjøre henholdsvis volumkoeffisienten og rørets helling, minimum. Faktum er at fra dette rommet kommer vannet ut for det meste uten slipende partikler;
  6. Før du jobber, må du lage en plan.

  Ekspertråd:

  Ikke bland metoden for installasjon av kloakkrør i leiligheten og huset. I det første tilfellet brukes vertikal montering ofte. Dette er når et vertikalt rør er installert fra en toalettskål eller et dusjkabinett, og det går allerede inn i et koffertrør, laget under en viss forspenning.

  Denne metoden kan brukes hvis for eksempel en dusj eller en servant er på loftet i et hus. I sin tur begynner installasjonen av det eksterne systemet umiddelbart fra ringene på toalettskålen, septiktanken eller vasken.

  For å motstå ønsket vinkel under installasjonen, anbefales det å grave en grøft under en skråning på forhånd og trekke strengen over den. Det samme kan gjøres på gulvet.

  Les Mer Om Røret